Vi har i studiecirkel med ett 15-tal medlemmar under hösten 2018 studerat en utredning gjord av Svenska Elektrikerförbundet, ”En avreglerad elmarknad-Vem får betala priset” och jämfört slutsatserna i denna utredning med slutsatser klubben gjorde i två studiecirklar 10 år efter avregleringen, år 2005.

Vi kan nu konstatera att de negativa konsekvenser vi då upptäckte kvarstår idag, det blev inte bättre. På många områden har det blivit ändå värre än vi då kunde ana exempelvis när det gäller arbetsmiljön för de som arbetar i branschen.

Det blev inte bättre och billigare för konsumenterna på grund av skatte- och prissättningssystemen. Istället för utveckling av tillverkning och anläggningar blev det utsugning, övervinster, oligopol, monopol och dåliga affärer med sämre standard på anläggningar som resultat.

Samhället står dåligt rustat för störningar då oklarhet föreligger om vem som har ansvaret för att upprätthålla en säker och riksomfattande elförsörjning.

Marknaden kommer inte ta ansvar för att:

  • Det finns säkra arbetsplatser
  • Alla i landet får tillgång till billig och renast möjliga el
  • Vi får en säker och riksomfattande elförsörjning

Återreglera den svenska elförsörjningen snarast.

Endast samhället genom staten och myndigheterna kan skapa en effektiv, långsiktig och på alla sätt säker elförsörjning för hela landet