Vilken hemsk tanke. Men i det Blå Europa är det värre – 26 miljoner är arbetslösa. Av dem sex miljoner ungdomar. I södra Europa är det inte ovanligt med en ungdomsarbetslöshet upp mot 50 procent.

I Sverige går runt 400 000 arbetslösa. Det saknas bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Inkomst- och förmögenhetsklyftorna har ökat kraftigt. Ökad uppdelning mellan södra och norra Europa. Tycker du att nyliberala recept fungerat bra?

Och ändå har högerkrafterna i det Blå Europa sänkt skatterna och överöst företagen med bidrag. Nya Moderaterna raljerade tidigare över ”Bidrags-Sverige” d v s när vanligt folk fick anständiga ersättningar då de var sjuka eller arbetslösa.

Samma Moderater har vräkt bidrag över näringslivet; sänkt bolagsskatten, sänkta arbetsgivareavgifter, sänkt krogmoms, frikostiga skatteavdrag för RUT och ROT.

En av nyliberalernas paradfrågor är att avreglera. Privata företag skulle vara duktigare att bedriva verksamhet än samhället. Det drabbade postväsendet, järnvägen, telekommunikationer, apotek, vårdcentraler, sjukhus och hundratals kommunala elverk och bussbolag.

Endera såldes verksamheten eller så öppnade man upp för att företag i konkurrens kunde slåss om verksamheten via upphandlingar. Avregleringarna skulle leda till ”Bättre och billigare”. Det blev väl knappast så.

Det blå Europa har drivit igenom generösa frihetsregler för kapitalet. På samma sätt har inte löntagarnas rätt till anständiga löner och sociala villkor garanteras.

Vi har massarbetslöshet och lönekonkurrens. Många dör eller skadas i arbetslivet. Det har blivit alltfler tillfälliga och otrygga anställningar. Bemanningsbranschen har ökat explosionsartat.

Du väljer färdriktning – om du röstar!

Den 25 maj 2014 ska 751 ledamöter från 28 länder väljas till EU parlamentet. Av dessa kommer 20 från Sverige varav sex är socialdemokrater idag.

Ledamöterna ska bland annat besluta om en budget på 1 300 miljarder som främst går till jordbruks- och regionalpolitiskt stöd. Sex av tio lagar som stiftats i Sverige har sitt ursprung i EU.

Förra gången var valdeltagandet 45,5 procent. Bara var tredje LO-medlem röstade. Lågt valdeltagande gynnar högern, delvis därför vi har ett blått Europa.

Förbunden inom 6 F ställer sig bakom Johan Danielsson, LO:s EU-samordnare och (S)-kandidat till Europaparlamentet. Vi behöver fler fackliga röster där helt enkelt.

Fler jobb – Bryt massarbetslösheten genom att säkra en stabil ekonomi och investeringar för att skapa jobb.

Rättvisa villkor – Se till att Europas löntagare har trygg tillgång till arbetsrätt och kollektivavtal.

Miljö – Gemensamt ansvar för vår miljö och vårt klimat genom att gå i spetsen för ett nytt globalt klimatavtal.

Dags nu för ett rödare Europa med en löntagarvänlig politik. Rösta på Socialdemokraterna i EU valet och kryssa kandidat nr 10 Johan Danielsson.