Den 25 maj har vi val till Europaparlamentet och Sverige ska välja tjugo ledamöter. Totalt finns det 751 ledamöter från 28 länder i EU-parlamentet.

I valet får vi rösta på de svenska partierna, vars valda ledamöter sedan bildar politiska grupper i parlamentet tillsammans med ledamöter från partier från andra medlemsstater med motsvarande politiska tillhörighet.

Röstade du i förra EU-valet? Det var alldeles för många av oss Elektriker och övriga arbetstagare som inte gjorde det. Det totala valdeltagandet var då endast 45,5 procent.

Vi behöver ett rödare Europa och politiker som företräder folket och kan stoppa den dumpning av villkor för vanligt folk som nu pågår.

Ulf Carlsson

Man kan anta att vi inte tycker det är viktigt eller att vi är emot EU och struntar i vad man tar för beslut i Bryssel eller Strassburg. Över hälften av alla beslut som tas i svenska riksdagen styrs, påverkas eller är tvingande från EU-beslut.

Ett lågt valdeltagande gynnar den blåa högern och ökar klyftorna mellan arbetare och kapital. Europa och Sverige har inte råd med fortsatt misslyckad nyliberal politik som ökar inkomst- och förmögenhetsklyftorna, ökar arbetslösheten och försämrar välfärden.

Vi behöver ett rödare Europa och politiker som företräder folket och kan stoppa den dumpning av villkor för vanligt folk som nu pågår. Vi behöver politiker med rätt värderingar som driver arbetstagarfrågorna på ett tydligt sätt.

Viktiga frågor som Socialdemokraterna går till val på är att riva upp Lex Laval, svenska kollektivavtal skall gälla för alla som jobbar i Sverige. Vidare kräver S ett socialt protokoll i EU-fördraget där arbetstagares och fackens rättigheter stärks.

Inom förbundet och 6F har vi ställt oss bakom Johan Danielsson (S) som vår kandidat. Johan är enligt vår bedömning den rätte kandidaten för att driva de arbetsrättsliga frågorna i vår riktning. Så nu är det upp till oss att se till att han blir inkryssad till EU-parlamentet.

Högerpopulistiska och rasistiska partier växer i Europa och det är oroande.

Ulf Carlsson

Högerpopulistiska och rasistiska partier växer i Europa och det är oroande. I Sverige har vi Sverigedemokraterna (SD) som inte är något annat än ett rasistiskt parti som är emot jämlikhet och allas lika värde.

Tänk på att en röst på SD är en röst som motverkar Elektrikerförbundet, LO, arbetarrörelsen och de värderingar som vi står för. I åtta av tio beslut som tas i Sveriges riksdag har SD röstat med Alliansen.

Jag uppmanar er alla medlemmar att ni verkligen använder er rösträtt och att ni för uppmaningen vidare till familjemedlemmar, släkt och vänner.

Tillsammans skall vi rösta för ett demokratiskt, fritt och rött Europa.

Efter vi gjort vår plikt och röstat i EU-valet så startar Elektrikerförbundets Förbundsmöte 25-27 maj. Här ska vi bl.a. välja förbundsledning och förbundsstyrelse för de fyra kommande åren.

Senare i höst har vi ett viktigt riksdagsval där vi ska se till att byta regering. Sverige har inte råd med fortsatt borgerligt styre.

Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar och läsare en skön sommar.