Den 28 augusti 2008 klättrade en montör från Skellefteå Kraft upp i en stolpe där man har en synlig trasig isolator och linan ligger på regeln.

När montören som påbörjat klättringen hade kommit ungefär halvvägs upp i stolpen skedde olyckan.
En strömgenomgång inträffade då montören var direktjordad.
Huruvida montören kom för nära regel eller stag eller i vilken omfattning högspänningsstolpen ledde ström eller inte kommer nog aldrig att klargöras ordentligt, bara att det inträffade och att han omkom.

Skellefteå Kraft gjorde ändringar i sitt arbetssätt efter den inträffade olyckan för att undvika liknande händelser framöver.
– Arbetssättet har varit att man ansett trästolpar som ej ledande och alla företag inom branschen har mer eller mindre inte haft några restrektioner utifrån hur man får beträda dessa stolpar, säger Sven Höckert, ombudsman i Elektrikerförbundet.

I just Risböle så hade man planerat för att byta isolatorn efter att man brutit strömmen och arbetsledaren for iväg för att bryta strömmen i närmaste frånskiljare. Samtidigt så började en av montörerna att klättra upp i stolpen, fast inget klartecken lämnats och tog med sig jordningslinan upp för att kunna arbetsjorda.

Innan arbetsledaren hade hunnit göra spänningslöst så ringde en av de andra montörerna och talade om att det skett en olycka vid stolpen.