• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

Vibrationsskador är nu den allra vanligaste arbetssjukdomen. Tre av tio anmälda arbetssjukdomar beror på vibrationer, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

En ny rapport från Afa Försäkring visar att tre av tio anmälda arbetssjukdomar orsakas av vibrationsskador. Undersökningen är baserad på försäkringsbolagets siffror mellan åren 2014-2017. Statistiken gäller 460 ärenden, och innefattar personer mellan 20 och 65 år.

LÄS ÄVEN: Vibrationsskador allt vanligare – lita inte blint på tillverkarnas uppgifter

Vanligast är vibrationsskadorna inom bygg- och industribranschen, där många arbetar med maskiner som vibrerar eller slår kraftigt. Symptomen kommer ofta smygande efter en tids arbete. Ibland kan det ta många år innan man märker av skadorna – som sedan kan leda till livslånga problem som går ut över både arbetsförmåga och livskvalitet.

Symptomen innefattar ofta vita, domnande fingrar och händer, men även armarna kan drabbas. Händerna kan bli kraftlösa, och många drabbade vittnar enligt rapporten om ständig värk – som i sin tur leder till sömnproblem.

Finmotoriken kan försämras, vilket gör det svårt att arbeta med händerna, och vid kallt väder kan man helt förlora känseln i fingrar och händer.

LÄS ÄVEN: Vibrationsskador: Bilade i nio månader i sträck

Rapporten listar även de vanligaste arbetsverktygen som skapar vibrationsskador. Dessa är bilmaskin, mutterdragare, slipmaskin, tigersåg, vinkelslip, borrmaskin, skruvdragare och slagborrmaskin.

Författarna understryker dock att det i allmänhet inte är ett enskilt verktyg som orsakar skadorna – utan en kombination av olika maskiner och verktyg.

Rapportens resultat innebär att vibrationsskador nu gått om bullerskador som den vanligaste arbetssjukdomen. Ärendena med bullerskador har nämligen minskat till följd av lyckade förebyggande åtgärder.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se


[infogram id=”elektrikern-vibrationsskador-1hxj488wnxdq4vg?live”]