Sverige är ett litet land i världen. Men vi hävdar oss väl genom att vi varit ett välordnat samhälle i kombination med viktiga naturtillgångar och historiskt en industriell tradition.

Under senare tid har tjänsteexportens betydelse ökat kraftigt. Exporten av varor och tjänster motsvarar hälften av vår bruttonationalprodukt. Vi är således extremt beroende av handel och utbyte med andra länder.

Därför krävs att vi har en väl utbildad arbetskraft där språk, färdigheter i kommunikation, förmåga att ta till sig ny teknik, servicekänsla och förståelse för andra kulturer blir viktigare.

Sverige har varit om inte ”världsmästare” så världsledande i social organisation. Den Svenska Modellen har stått som föredöme för många utanför vårt lands gränser. Det ska många vara stolta över.

Näringslivet och arbetsmarknaden står inför mycket stora utmaningar i en allt mer global ekonomi. Just därför är det så viktigt att vi satsar offensivt på en bra och trygg uppväxt och skola för våra barn och ungdomar.

I gymnasieskolan går 390 000 elever. Vi som samhälle investerar drygt 36 miljarder eller 92 500 kronor per elev och år. De får undervisning i över 1 000 gymnasieskolor. På varje gymnasieelev satsar vi i snitt närmare 300 000 kronor.

Många fortsätter till högskolor efter gymnasiet medan en mindre del har haft en yrkesförberedande utbildning på gymnasiet. Bland dessa hittar vi elektriker, snickare, målare, chaufförer, undersköterskor, florister och kockar.

Näringslivet och samhället har dels stora generationsväxlingar inom vissa yrken och dels behov av nya engagerade medarbetare. Våra ungdomar är en fantastisk resurs om vi också på arbetsplatserna tar hand om dem väl, ger en proffsig praktik och lärlingstid.

Vi (samhället och arbetsmarknadens parter) måste i praktisk handling visa att vi behöver dem och därmed också ger dem arbete. Det är en tragik i hela Europa att så många ungdomar är arbetslösa. I Sverige en av fyra, i Spanien varannan.

Vi bör över politiska partigränser och mellan arbetsmarknadens parter bli mer överens om gemensamma tag för att undvika detta.

Jag har förmånen att vara ordförande för World Skills Sweden. Vårt arbete ”syftar till att höja statusen, intresset och kvalitén för svensk yrkesutbildning”. Bakom WorldSkills Sweden står ett trepartssamarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Internationella Programkontoret.

Den positiva andan som finns här skulle genomsyra mer av synen på och vad vi gemensamt satsar på skolans yrkesutbildning och bra mottagande på arbetsplatserna. Sverige kan åstadkomma världens bästa yrkesutbildning – om vi vill! WorldSkills Sweden arrangerar vartannat år (jämna år) svenska mästerskapen i yrkesskicklighet, Yrkes-SM, som uttagningstävling till Yrkeslandslaget som tävlar i Yrkes-VM (WorldSkills Competition) och EuroSkills.

Yrkes-SM 2012 går av stapeln den 30 maj till 1 juni 2012 på nya Malmömässan. Där deltar cirka 300 ungdomar i ett 30-tal yrken. Under tre dagar tävlar yrkesskickliga ungdomar upp till 22 år, i en mängd olika yrkeskategorier inom teknik, design, bygg, it, hantverk, industri och service.

Förutom att ta medalj i SM har de tävlande också chansen att få representera det svenska Yrkeslandslaget vid nästa Yrkes-EM eller Yrkes-VM.

Heja Sverige!