• Foto: Pixabay/Montage

Det finns två bilder av arbetslösheten i Sverige. Den ena visar rekordlåga siffror. I det fallet handlar det om inrikes födda, där arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror ger en arbetslöshet på 3,9 procent. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2008, före finanskrisen. Den andra bilden är inte lika ljus. Den visar arbetslöshetssiffrorna för utrikes födda. Där är arbetslösheten 22 procent. Två olika bilder. Två helt motsatta bilder.

Det är främst arbetslösa födda utanför Europa som sticker ut i arbetslöshetsstatistiken. En förklaring är att många nyanlända nu har fått sina uppehållstillstånd och deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Samtidigt har en något större del av de nyanlända i etableringsuppdraget ett arbete, men även här finns stora skillnader.

LÄS ÄVEN: Förhandlingar inledda: Etablerings- eller utbildningsjobb?

Särskilt tufft har utrikes födda som saknar gymnasieutbildning det.

– Därför är det så viktigt att motivera fler till att satsa på en utbildning som banar väg till arbete, förklarade Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, för TT, i en intervju i september i år.

LÄS ÄVEN: Alliansens inträdesjobb – högst 14 700 i månaden

Sysselsättningsgraden är lägre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. Men den senaste tiden har andelen sysselsatta ökat snabbare bland utrikes födda än bland inrikes födda. Skillnaden mellan grupperna har därmed minskat något. Men det är fortfarande ett glapp. Enligt Arbetsförmedlingen uppgick sysselsättningsgraden i augusti bland inrikes födda till 69,4 procent och till 61,9 procent bland utrikes födda.

Totalt var 358 000 personer inskrivna som arbetslösa i slutet av augusti. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,4 procent.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se

LÄS ÄVEN: Rekordlåg arbetslöshet bland inrikes födda