– Vi är inne i en generationsväxling. Det är många som går i pension. Vi har inte fått så många yngre att ta till sig kunskaperna. Det är också viktigt att bevaka utvecklingen i ackordsystemet, säger Morgan Andersson, ombudsman för elektrikerna i Göteborg, som engagerat Martin Bengtsson.

Han menar att det nu är viktigt att yngre kan ta över stafettpinnen och skaffa sig den viktiga kunskapen i ackordsystemet.

Det är inte så krångligt om man fått gå kursen. Man får slå i boken och lära sig efter hand.

Martin Bengtsson

Martin Bengtsson åker nu ut bland elektrikerna i Göteborgsområdena för att lära ut hur man planerar och räknar ackord. Ibland kan det vara att föra över kunskapen från de äldre till de yngre.

Han jobbar normalt på Alf Ericson sen ett tiotal år tillbaka.

– Det är sagt att jag ska vara ut i nio månader så länge, säger Martin om sitt ackordsuppsökeri.

– Jag åker runt på byggen och hjälper de som behöver hjälp med ackorden. Sen när vi gått igenom nåt, så följer jag upp det hela vägen. Det är inte så krångligt om man fått gå kursen. Man får slå i boken och lära sig efter hand, säger Martin.

Han konstaterar att andelen jobb på ackord gått ner under senare tid.

– Den firma jag jobbar på så kör vi på ackord och jag gillar det. Det är ett rättvist system. Om jag jobbar ett år på ett ackordsjobb, så kanske jag sitter i två veckor och räknar. Då måste man ha ordning på papperen. Det största felet är att man inte planerar jobbet på rätt sätt. Då blir det en förlust både för gubben och firman.