YIT i Örnsköldsvik har el-entreprenaden vid nya skolan i Långsele, Sollefteå.

På grund av personalbrist har företaget lånat personal från Häggblads EL i Sollefteå. För tillfället är det två montörer inlånade.

VK 15 hjälper ledande montör Henrik Bjurestam med etableringsförhandlingen så att ackordslaget får klart med vilka ersättningar och förutsättningar som finns vid detta jobb.

Detta projekt skall vara klart till semestern 2012 så antalet montörer bör snart öka, för att hinna bli färdiga i tid.

Efter semestern 2012 börjar rivning av befintlig skola.

Kenneth Nyhlén