• Bild: Bild:Anders Larsson/Pressbild/Pixabay/Montage

2019-02-04

Oklara följder och risk för ojämlikhet mellan fack. Det är tveksamheter som lyfts när myndigheter och organisationer tycker till om ändrad strejkrätt. Andra vill skynda på lagändringen.

En måttstock som ger de dominerande facken fördelar då man ska bedöma om en konfliktåtgärd är tillåten.

Det tycker sig Umeå universitet se då de granskar regeringens förslag på ändrad strejkrätt, skriver Arbetet.

Lagförslaget har varit ute på remiss från regeringen fram tills i går. Det handlar om skärpta regler för när ett fack får rikta konfliktåtgärder mot ett företag som redan har avtal med ett annat förbund.

Detta ska bara vara tillåtet om syftet är att få ett eget kollektivavtal.

Enligt förslaget ska Arbetsdomstolen kunna testa konfliktåtgärders lovlighet efter kriterier som går ut på att bedöma om målet verkligen är ett eget avtal.

I bedömningen ska det bland annat ha betydelse om den fackliga organisationen tidigare har haft avtal med arbetsgivaren.

LÄS ÄVEN: Fackligt missnöje mot förslag om ändrad strejkrätt

I remissvaret menar Umeå universitet att sådana faktorer premierar de dominerande facken och att det kan skapa ojämlika förutsättningar för att bilda fackliga organisationer och verka genom dem.

”Umeås universitet menar att utredningens skrivningar i detta avseende bör modifieras och ses över av föreningsrättsligt motiverade skäl” skriver man.

Lagförslaget är i grunden framarbetat av de centrala organisationerna för fack och arbetsgivare, alltså bland andra de dominerande fack som åsyftas ovan.

Ett annat universitet, det i Lund, skriver att förslaget får antas verka hämmande för nya arbetstagarorganisationer.

Det beskrivs som anmärkningsvärt att det remitterade förslaget saknar överväganden om en situation där de etablerade organisationerna föreslår en lagstiftning som begränsar andra organisationers handlingsutrymme.

Sammanfattningsvis skriver universitetet att det är svårt att bedöma hur förslaget kan kan komma att påverka arbetsmarknaden och konflikträtten i stort, mot bakgrund av outvecklade resonemang i departementet förslag.

LÄS ÄVEN: Arbetsrättsjuristen: ”Facken är lurade”

I stort följer svaren från de organisationer och myndigheter som regeringen har utsett till remissinstanser ett väntat mönster.

De huvudorganisationer på arbetsmarknaden som själva arbetat fram förslaget är missnöjda med en sak; att lagen föreslås bli verklighet först nästa år. LO, Saco, TCO och Svenskt Näringsliv svarar gemensamt att det borde kunna börja gälla i juli.

Även Västsvenska handelskammaren vill se lagen träda i kraft i år.

I remissvaret hänvisas till Göteborgs hamn där företag som har avtal med Transport har varit i konflikt med Hamnarbetarförbundet.

Handelskammaren skriver att det är av stor betydelse att sådana stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet tagit till där ska kunna ogiltigförklaras.

Medlingsinstitutet, den myndighet som hanterar konflikter på arbetsmarknaden, ställer sig också bakom förslaget.

Intresserorganisationen Företagarna är positiv i stort, men kritisk till hur förslaget har tagits fram.

De skriver att det inte är transparent när parterna lämnar in mer eller mindre färdiga förslag som departementet gör till sina.

LÄS ÄVEN: Sjöstedt ger ett ”misstroendelöfte” om förslag läggs om försämrad arbetsrätt

Hård kritik mot lagförslaget kommer från Hamnarbetarförbundet, SAC och Brandmännens Riksförbund – fackförbund som inte ingår i de huvudorganisationer som arbetat fram lagförslaget.

Oro för att lagändringarna kan öppna för avtalsshopping och gula fack lyfts i de tre förbundens respektive svar.

Det skulle betyda att arbetsgivare får utrymme att välja att teckna avtal med sämre villkor utan att andra fack har utrymme för att driva på för förändring.

Förbunden lyfter också att huvudorganisationerna har skrivit ett förslag som de sedan själva ska uttolka innebörden av, då de sitter med och dömer i Arbetsdomstolen.


Saxat ur remissvaren

Arbetsgivarverket: ”Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget om en utsträckt fredsplikt. Genom kraven på att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda innan stridsåtgärder får vidtas värnas den svenska modellen.”

Bankinistitutens arbetsgivareorganisation: ”Förslaget innebär sammanfattningsvis ett steg i rätt riktning för att stärka kollektivavtalens fredspliktsbevarande funktion och arbetsgivarens incitament att teckna kollektivavtal. Detta är en viktig förutsättning för den svenska arbetsmarknadsmodellen.”

Göteborgs stad: ”Då förslaget behövs för att uppnå stabilitet på arbetsmarknaden tillstyrker Göteborgs stad de föreslagna lagändringarna.” (Vänsterpartiet reserverade sig mot stadens svar.)

Västsvenska handelskammaren: ”Förslagen i promemorian innebär att den svenska modellen även kan fungera i situationer såsom den i Göteborgs Hamn. Det övergripande förslaget innebär att stridsåtgärder enbart får användas när syftet är att uppnå ett kollektivavtal. Det är särskilt betydelsefullt i Göteborgs Hamn som har en strategisk funktion för stora delar av Sveriges näringsliv.”

Umeå universitet: ”Umeå universitet anser att det kan ifrågasättas om de problem på arbetsmarknaden med stridsåtgärder som vidtas mot arbetsgivare som redan är bundna av kollektivavtal är av sådan omfattning att de motiverar så långtgående ingrepp i rätten till stridsåtgärder på arbetsmarknaden som föreslås av utredningen.”

Lunds universitet: ”Hur förslagets genomförande framledes kan komma att påverka den svenska arbetsmarknaden och konflikträtten i stort är emellertid svårt att bedöma, särskilt mot bakgrund av de outvecklade resonemangen i departementspromemorian.”

Hamnarbetarförbundet: ”Lagförslaget får stora negativa konsekvenser för samtliga arbetstagarorganisationer i Sverige, oavsett om de idag är kollektivavtalsbärande eller ej.”

SAC: ”Inskränkningarna i konflikträtten gynnar endast arbetsgivarsidan och kommer oundvikligen att försvaga arbetstagarnas ställning på flera sätt.”


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar. Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

Allt fler olyckor i energibranschen

Antalet olyckor i el- och energibranschen ökar. Enligt Elsäkerhetsverket har antalet olyckor som inte leder till sjukskrivning fyrdubblats på 15 år. Även inrapporteringen till Afa försäkring går uppåt. Nu ökar kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete. Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till.

Fråga experterna: Sitta i orubbat bo?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

PO Bergström: ”Vad kostar egentligen en flygbiljett?”

KRÖNIKA ”För att vara en bra ledare så måste man också klara av att reflektera över det man gör ur moralisk synpunkt”, skriver PO Bergström.

Här talar facktopparna på första maj 2019

Snart dags för första maj-firandet 2019. Många av LO-fackens ordföranden kommer att tala runt om i landet tillsammans med socialdemokratiska toppolitiker. Får du besök på din ort? Arbetet har sammanställt en lista.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Nytt pris: Dags att utse årets Ledstjärna!

Finns det någon på din arbetsplats som som visar vägen eller gör verklig skillnad? Då kan du nominera hen till Folksam LO Pensions nyinstiftade hållbarhetspris Ledstjärnan. Priset Ledstjärnan ska gå till någon som gjort verklig skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta villkor i arbetslivet. Det kommer att delas ut vartannat år, med start till hösten.

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister. Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

Vi måste ändra vår mentala inställning och syn på vem som är äldre om vi ska arbeta till 75. Det menar förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Jobba tills du är 75 år gammal och gör minst ett karriärbyte innan pensionen.

Regeringen sparar på äldreomsorgen

Det blir besparingar på minst fyra miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget, rapporterar Dagens Industri. Minst 310 miljoner av dem är pengar till äldreomsorgen. Uppgifterna bekräftas av regeringskansliet. På onsdag, den 10 april, kommer regeringens vårändringsbudget.

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöstipendium. Nu är det hög tid att nominera kandidater till 2019 års stipendium. Nomineras kan såväl chefer som anställda som arbetar på privata företag, och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.

Nya regler för skyddsombud oroar LO

Förenklingar av arbetsmiljöregler om hur arbetsplatser utformas riskerar att undergräva skyddsombud i LO-facken. Det menar Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO, som tror att arbetsgivare kommer kunna ducka undan ansvar för arbetsmiljön.