• Bild: Bild:Anders Larsson/Pressbild/Pixabay/Montage

2019-02-04

Oklara följder och risk för ojämlikhet mellan fack. Det är tveksamheter som lyfts när myndigheter och organisationer tycker till om ändrad strejkrätt. Andra vill skynda på lagändringen.

En måttstock som ger de dominerande facken fördelar då man ska bedöma om en konfliktåtgärd är tillåten.

Det tycker sig Umeå universitet se då de granskar regeringens förslag på ändrad strejkrätt, skriver Arbetet.

Lagförslaget har varit ute på remiss från regeringen fram tills i går. Det handlar om skärpta regler för när ett fack får rikta konfliktåtgärder mot ett företag som redan har avtal med ett annat förbund.

Detta ska bara vara tillåtet om syftet är att få ett eget kollektivavtal.

Enligt förslaget ska Arbetsdomstolen kunna testa konfliktåtgärders lovlighet efter kriterier som går ut på att bedöma om målet verkligen är ett eget avtal.

I bedömningen ska det bland annat ha betydelse om den fackliga organisationen tidigare har haft avtal med arbetsgivaren.

LÄS ÄVEN: Fackligt missnöje mot förslag om ändrad strejkrätt

I remissvaret menar Umeå universitet att sådana faktorer premierar de dominerande facken och att det kan skapa ojämlika förutsättningar för att bilda fackliga organisationer och verka genom dem.

”Umeås universitet menar att utredningens skrivningar i detta avseende bör modifieras och ses över av föreningsrättsligt motiverade skäl” skriver man.

Lagförslaget är i grunden framarbetat av de centrala organisationerna för fack och arbetsgivare, alltså bland andra de dominerande fack som åsyftas ovan.

Ett annat universitet, det i Lund, skriver att förslaget får antas verka hämmande för nya arbetstagarorganisationer.

Det beskrivs som anmärkningsvärt att det remitterade förslaget saknar överväganden om en situation där de etablerade organisationerna föreslår en lagstiftning som begränsar andra organisationers handlingsutrymme.

Sammanfattningsvis skriver universitetet att det är svårt att bedöma hur förslaget kan kan komma att påverka arbetsmarknaden och konflikträtten i stort, mot bakgrund av outvecklade resonemang i departementet förslag.

LÄS ÄVEN: Arbetsrättsjuristen: ”Facken är lurade”

I stort följer svaren från de organisationer och myndigheter som regeringen har utsett till remissinstanser ett väntat mönster.

De huvudorganisationer på arbetsmarknaden som själva arbetat fram förslaget är missnöjda med en sak; att lagen föreslås bli verklighet först nästa år. LO, Saco, TCO och Svenskt Näringsliv svarar gemensamt att det borde kunna börja gälla i juli.

Även Västsvenska handelskammaren vill se lagen träda i kraft i år.

I remissvaret hänvisas till Göteborgs hamn där företag som har avtal med Transport har varit i konflikt med Hamnarbetarförbundet.

Handelskammaren skriver att det är av stor betydelse att sådana stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet tagit till där ska kunna ogiltigförklaras.

Medlingsinstitutet, den myndighet som hanterar konflikter på arbetsmarknaden, ställer sig också bakom förslaget.

Intresserorganisationen Företagarna är positiv i stort, men kritisk till hur förslaget har tagits fram.

De skriver att det inte är transparent när parterna lämnar in mer eller mindre färdiga förslag som departementet gör till sina.

LÄS ÄVEN: Sjöstedt ger ett ”misstroendelöfte” om förslag läggs om försämrad arbetsrätt

Hård kritik mot lagförslaget kommer från Hamnarbetarförbundet, SAC och Brandmännens Riksförbund – fackförbund som inte ingår i de huvudorganisationer som arbetat fram lagförslaget.

Oro för att lagändringarna kan öppna för avtalsshopping och gula fack lyfts i de tre förbundens respektive svar.

Det skulle betyda att arbetsgivare får utrymme att välja att teckna avtal med sämre villkor utan att andra fack har utrymme för att driva på för förändring.

Förbunden lyfter också att huvudorganisationerna har skrivit ett förslag som de sedan själva ska uttolka innebörden av, då de sitter med och dömer i Arbetsdomstolen.


Saxat ur remissvaren

Arbetsgivarverket: ”Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget om en utsträckt fredsplikt. Genom kraven på att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda innan stridsåtgärder får vidtas värnas den svenska modellen.”

Bankinistitutens arbetsgivareorganisation: ”Förslaget innebär sammanfattningsvis ett steg i rätt riktning för att stärka kollektivavtalens fredspliktsbevarande funktion och arbetsgivarens incitament att teckna kollektivavtal. Detta är en viktig förutsättning för den svenska arbetsmarknadsmodellen.”

Göteborgs stad: ”Då förslaget behövs för att uppnå stabilitet på arbetsmarknaden tillstyrker Göteborgs stad de föreslagna lagändringarna.” (Vänsterpartiet reserverade sig mot stadens svar.)

Västsvenska handelskammaren: ”Förslagen i promemorian innebär att den svenska modellen även kan fungera i situationer såsom den i Göteborgs Hamn. Det övergripande förslaget innebär att stridsåtgärder enbart får användas när syftet är att uppnå ett kollektivavtal. Det är särskilt betydelsefullt i Göteborgs Hamn som har en strategisk funktion för stora delar av Sveriges näringsliv.”

Umeå universitet: ”Umeå universitet anser att det kan ifrågasättas om de problem på arbetsmarknaden med stridsåtgärder som vidtas mot arbetsgivare som redan är bundna av kollektivavtal är av sådan omfattning att de motiverar så långtgående ingrepp i rätten till stridsåtgärder på arbetsmarknaden som föreslås av utredningen.”

Lunds universitet: ”Hur förslagets genomförande framledes kan komma att påverka den svenska arbetsmarknaden och konflikträtten i stort är emellertid svårt att bedöma, särskilt mot bakgrund av de outvecklade resonemangen i departementspromemorian.”

Hamnarbetarförbundet: ”Lagförslaget får stora negativa konsekvenser för samtliga arbetstagarorganisationer i Sverige, oavsett om de idag är kollektivavtalsbärande eller ej.”

SAC: ”Inskränkningarna i konflikträtten gynnar endast arbetsgivarsidan och kommer oundvikligen att försvaga arbetstagarnas ställning på flera sätt.”


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Ylva Johansson om att Januariavtalet riskerar leda till en utpressningssituation: ”Jag tycker inte att man säkert ska dra den slutsatsen”

Under Elektrikernas facklig-politiska konferens på Rönneberga passade Elektrikern på att ställa några frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Frågor om dödsolyckorna, Januariavtalet och om vad hon tar med sig från mötet med Elektrikernas förtroendevalda.

Facket och politiken på Rönneberga: ”Helvete vad svårt det är”

Det är ni som arbetar ute i verksamheten som vet vad som krävs för att vända utvecklingen. Så säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon talar inför ett trettiotal elektrikerförbundare på Rönneberga kursgård utanför Stockholm.

Väntar du barn? Här finns tipsen för elektriker

Nu har Elektrikerförbundet tagit fram en folder för gravida och ammande. Detta efter att förbundsstyrelseledamoten Elin Fagerlind noterat att frågorna bland de kvinnliga medlemmarna var många. I och med att vi jobbar i byggbranschen där det finns mycket risker så är det extra viktigt att veta vad man ska tänka på, säger Elin Fagerlind.

Ny på redaktionen: Välkommen, Nina!

Vid årsskiftet flyttade Elektrikern sin redaktion från Falun till LO Mediehus i Stockholm. Efter flytten har tidningen fått en ny medarbetare, redigeraren Nina Simonsson.  Berätta lite om dig själv. Jag är uppvuxen i Göteborg och är fortfarande göteborgare i själ och hjärta, trots att det är flera decennier sedan jag flyttade därifrån.

Assemblins arbete flyter på i Nolhaga simhall

Det är tomt på besökare i Nolhaga simhall. Badet som invigdes 1967 är stängt för renovering. På plats är dock Assemblins elektriker som arbetar med att färdigställa installationerna. Vi har aldrig gjort en simhall förut så det är mycket nytt att lära. Sådant som hur man installerar armaturer för att det inte ska läcka och så.

Elektrikerförbundet fortsätter tappa medlemmar

Antalet medlemmar i Elektrikerförbundet fortsätter att minska. De senaste tio åren har förbundet tappat 3 000 medlemmar. Det har inneburit att vi har tappat mellan 20 till 25 miljoner kronor i intäkter, samtidigt som kostnaderna har ökat. Långsiktigt är inte det hållbart, säger Pontus Boström, andre vice ordförande i Elektrikerförbundet.

Facket vann strid om personalutrymmen

Målerifirman har säkerställt att det fanns personalutrymmen men inte informerat målarna. Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet och ska därför betala skadestånd. En principiellt viktig dom, säger Målarnas vice ordförande Peter Sjöstrand.

DO: Statement var diskriminering – mot cis-män

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har bedömt att Statementfestivalen som arrangerades i Göteborg i somras hade diskriminerade marknadsföring. Däremot har inget person diskriminerats. I somras hölls Statement-festivalen i Göteborg. En festival som i sin marknadsföring endast välkomnade icke cis-män*.

Fråga experterna: Arv, GPS-puckar och uppsägningstid

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

De nya karensreglerna – inte bara vinnare

Från och med 1 januari i år förändrades karensreglerna. Tidigare har den som varit frånvarande från jobbet på grund av sjukdom fått löneavdrag för den första sjukdagen. Nu gäller istället ett 20-procentigt avdrag för en normal arbetsvecka.

Spelberoende ger 15 gånger så hög självmordsdödlighet

I en aktuell studie från Lunds universitet framgår det att spelberoende har femton gånger så hög självmordsdödlighet än befolkningen i övrigt. Det är inte så konstigt, menar Henrik Armus, förbundsordförande för Spelberoendes riksförbund.   Det är tyvärr vanligt. För det är en väg ut, då skammen att berätta för någon är tyngre. Så man överväger det helt klart.

Spelet var orsaken till att Kalle inte orkade leva längre

Vid köksbordet i huset i Österåker sitter mamma Sonja och systrarna Rose Marie och Annelie. De försöker förstå, och ta in det faktum att deras son och bror Kalle inte längre finns i livet. Han berättade i somras. Han sa jag har börjat spela. Jag svarade spela?. Han spelade ju redan musik tänkte jag, innan jag förstod.

Allt färre arbetslösa elektriker

Under 2018 erhöll 628 medlemmar i Elektrikernas a-kassa någon gång under året arbetslöshetsersättning. Det är mer än en halvering mot år 2013 då 1 363 medlemmar i Elektrikernas a-kassa fick ersättning, och till och med lägre än före den senaste finanskrisen. Trenden är nedåtgående. I december 2018 hade Elektrikernas a-kassa 27 953 medlemmar.

Efter granskningen: Svenska kraftnäts generaldirektör sparkas

Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh får lämna sin post. Anledningen är det flertal oegentligheter som avslöjats i DN:s granskningar av myndigheten, rapporterar Sveriges Radio.

Man till sjukhus efter olycka – fick ström genom kroppen

En ung man skadades när han fick ström genom kroppen i en arbetsplatsolycka på onsdagen. Det var vid 14.25 på onsdagseftermiddagen som larmet inkom till polisen. En man i 20-årsåldern hade fått ström genom kroppen på en arbetsplats i Gislaved. Mannen fördes till vårdcentral och sedan till sjukhus för kontroll. Han ska dock ha varit vaken och talbar efter olyckan.