• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & edit: Chris Smedbakken

2018-09-04

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om strejkrätten:


Vänsterpartiets svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Strejkrätten är en lagstadgad, demokratisk rättighet och helt nödvändig för att arbetstagarna ska kunna försvara uppnådda rättigheter och på sikt förbättra dem. Om man ändrar i strejkrätten på de sätt som nu diskuteras förskjuts maktbalansen mellan parterna till arbetsgivarnas fördel.

”Vi kommer inte att acceptera några inskränkningar i strejkrätten.”

Vi kommer inte att acceptera några inskränkningar i strejkrätten. Vänsterpartiet har skickat ett mycket tydligt budskap till regeringen och de andra partierna: rör inte strejkrätten! Vi behöver snarare stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Socialdemokraterna har inga förslag på förändringar. De förändringar som skett under våren vad gäller den så kallade Hamnkonflikten förhandlades mellan parterna.

”De förändringar som skett under våren vad gäller den så kallade Hamnkonflikten förhandlades mellan parterna.”


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Miljöpartiet värnar fackföreningarnas möjlighet att använda sig av strejkrätten och vår utgångspunkt är att vara mycket skeptiska till begränsningar av strejkrätten. Vi ser mycket positivt på att parterna nu lyckats komma överens i frågan. När fackförbund och arbetsgivare själva når fram till en överenskommelse finns de bästa förutsättningarna för att maktbalansen bibehålls samtidigt som problemen löses.

”Vår utgångspunkt är att vara mycket skeptiska till begränsningar av strejkrätten.”


Centerpartiets svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Strejkrätten är en självklar del i den svenska modellen. I dag finns mycket långgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder, bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

”En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas.”


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om osund konkurrens


Kristdemokraternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Strejkerna i Göteborgs Hamn har åskådliggjort behovet av proportionalitet för strejkrätten. Det är inte rimligt att några hundra medlemmar ska kunna hota viktiga samhällsfunktioner på det sätt som skett. Den aktuella strejken visar också på en lucka i lagstiftningen när en arbetsgivare som redan följer lagstiftningen och har kollektivavtal drabbas av strejkvapnet.

”Det är inte rimligt att några hundra medlemmar ska kunna hota viktiga samhällsfunktioner.”


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetstiden


Moderaternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Problemen i Göteborgs hamn visar att det finns behov av förändring i konflikträtten och därför står vi bakom parternas förslag. Vi vill även se en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder för att skydda arbetsgivare och arbetstagare som inte är del i huvudkonflikten.

”Problemen i Göteborgs hamn visar att det finns behov av förändring i konflikträtten.”


Sverigedemokraternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler ändras, i så fall på vilket sätt?

– I huvudsak fungerar strejkrätten väl, men det kan finnas anledning att se över att stridsåtgärder inte missbrukas.

”Det kan finnas anledning att se över att stridsåtgärder inte missbrukas.”


Liberalernas svar: *

Proportionalitetskrav för stridsåtgärder

Det behövs en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer. En konfliktåtgärd som kostar lite för den ena parten men får stora konsekvenser för motparten eller tredje man måste kunna ställas under en proportionalitetsbedömning. Utgångspunkten att alla företag per definition skulle vara så stora att de kan möta sig med strejkhotet från ett stort fackförbund strider mot den svenska lagstiftningens principiella stöd för svagare parter. Verkligheten är dock att 99 procent av landets företag är småföretag. För att stödja dessa måste ett proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder införas.

”Det behövs en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer.”

Krav på representation vid stridsåtgärd

Konfliktreglerna är också viktiga för de mindre företagen. Det förekommer flera exempel där företag sätts i blockad trots att de både erbjuder rimliga villkor och ingen anställd efterfrågar det erbjudna kollektivavtalet. I samband med en översyn av konfliktreglerna bör även praxis kring konflikterna riktade mot mindre företag ses över. Ett grundläggande krav bör vara stridsåtgärder eller varsel om stridsåtgärder enbart kan riktas mot arbetsgivare där det relevanta fackförbundet har minst en medlem.

Regelverket för varsel bör stramas upp

Ytterligare en del av de svenska konfliktreglerna som behöver anpassas är det korta avståndet mellan att ett varsel läggs och att stridsåtgärder träder ikraft. Med allt kortare lagerhållning och mer just-in-time-produktion innebär dagens krav på att bara en vecka behöver förflyta mellan varsel och konflikt stora problem. Redan att ett varsel läggs kan innebära stora kostnader då affärer och leveranser i förebyggande syfte behöver avblåsas. En mer utsträckt tidsperiod mellan varsel och konflikt skulle minska dessa kostnader och öka chansen att parterna med hjälp av medlare kan finna en lösning.

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Container med chokladsås blev strömförande – en till sjukhus

En man i 60-årsåldern skadades när en container innehållande chokladsås blev strömförande på en fabrik i Mjölby. Polisen ska nu utreda händelsen. Det var i 13.15-tiden på tisdagseftermiddagen som en olycka inträffade på en fabrik i Mjölby, som tillverkar chokladsås. En anställd i 60-årsåldern kom i kontakt med en container där såsen förvarades.

Sveriges effektreserv: När Karlshamnsverket behövs får inget gå fel

Under årets driftsäsong var Karlshamnsverket i produktion under mindre än ett dygn. Det var den 24 januari i år. Resten av tiden arbetar de anställda på verket med att säkerställa att utrustning är i bästa möjliga skick. När verket väl behövs får inget gå fel.

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar. Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

Allt fler olyckor i energibranschen

Antalet olyckor i el- och energibranschen ökar. Enligt Elsäkerhetsverket har antalet olyckor som inte leder till sjukskrivning fyrdubblats på 15 år. Även inrapporteringen till Afa försäkring går uppåt. Nu ökar kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete. Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till.

Fråga experterna: Sitta i orubbat bo?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

PO Bergström: ”Vad kostar egentligen en flygbiljett?”

KRÖNIKA ”För att vara en bra ledare så måste man också klara av att reflektera över det man gör ur moralisk synpunkt”, skriver PO Bergström.

Här talar facktopparna på första maj 2019

Snart dags för första maj-firandet 2019. Många av LO-fackens ordföranden kommer att tala runt om i landet tillsammans med socialdemokratiska toppolitiker. Får du besök på din ort? Arbetet har sammanställt en lista.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Nytt pris: Dags att utse årets Ledstjärna!

Finns det någon på din arbetsplats som som visar vägen eller gör verklig skillnad? Då kan du nominera hen till Folksam LO Pensions nyinstiftade hållbarhetspris Ledstjärnan. Priset Ledstjärnan ska gå till någon som gjort verklig skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta villkor i arbetslivet. Det kommer att delas ut vartannat år, med start till hösten.

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister. Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

Vi måste ändra vår mentala inställning och syn på vem som är äldre om vi ska arbeta till 75. Det menar förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Jobba tills du är 75 år gammal och gör minst ett karriärbyte innan pensionen.

Regeringen sparar på äldreomsorgen

Det blir besparingar på minst fyra miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget, rapporterar Dagens Industri. Minst 310 miljoner av dem är pengar till äldreomsorgen. Uppgifterna bekräftas av regeringskansliet. På onsdag, den 10 april, kommer regeringens vårändringsbudget.

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöstipendium. Nu är det hög tid att nominera kandidater till 2019 års stipendium. Nomineras kan såväl chefer som anställda som arbetar på privata företag, och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.