• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & edit: Chris Smedbakken

2018-09-04

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om strejkrätten:


Vänsterpartiets svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Strejkrätten är en lagstadgad, demokratisk rättighet och helt nödvändig för att arbetstagarna ska kunna försvara uppnådda rättigheter och på sikt förbättra dem. Om man ändrar i strejkrätten på de sätt som nu diskuteras förskjuts maktbalansen mellan parterna till arbetsgivarnas fördel.

”Vi kommer inte att acceptera några inskränkningar i strejkrätten.”

Vi kommer inte att acceptera några inskränkningar i strejkrätten. Vänsterpartiet har skickat ett mycket tydligt budskap till regeringen och de andra partierna: rör inte strejkrätten! Vi behöver snarare stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Socialdemokraterna har inga förslag på förändringar. De förändringar som skett under våren vad gäller den så kallade Hamnkonflikten förhandlades mellan parterna.

”De förändringar som skett under våren vad gäller den så kallade Hamnkonflikten förhandlades mellan parterna.”


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Miljöpartiet värnar fackföreningarnas möjlighet att använda sig av strejkrätten och vår utgångspunkt är att vara mycket skeptiska till begränsningar av strejkrätten. Vi ser mycket positivt på att parterna nu lyckats komma överens i frågan. När fackförbund och arbetsgivare själva når fram till en överenskommelse finns de bästa förutsättningarna för att maktbalansen bibehålls samtidigt som problemen löses.

”Vår utgångspunkt är att vara mycket skeptiska till begränsningar av strejkrätten.”


Centerpartiets svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Strejkrätten är en självklar del i den svenska modellen. I dag finns mycket långgående möjligheter för facken att ta till åtgärder. För att inte riskera Sveriges internationella konkurrenskraft behöver arbetsgivare och fack bli mer jämlika. En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder, bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

”En proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter bör därför införas.”


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om osund konkurrens


Kristdemokraternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Strejkerna i Göteborgs Hamn har åskådliggjort behovet av proportionalitet för strejkrätten. Det är inte rimligt att några hundra medlemmar ska kunna hota viktiga samhällsfunktioner på det sätt som skett. Den aktuella strejken visar också på en lucka i lagstiftningen när en arbetsgivare som redan följer lagstiftningen och har kollektivavtal drabbas av strejkvapnet.

”Det är inte rimligt att några hundra medlemmar ska kunna hota viktiga samhällsfunktioner.”


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetstiden


Moderaternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler förändras? I så fall, på vilket sätt?

– Problemen i Göteborgs hamn visar att det finns behov av förändring i konflikträtten och därför står vi bakom parternas förslag. Vi vill även se en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder för att skydda arbetsgivare och arbetstagare som inte är del i huvudkonflikten.

”Problemen i Göteborgs hamn visar att det finns behov av förändring i konflikträtten.”


Sverigedemokraternas svar:

Vad anser ditt parti om strejkrätten? Bör dagens regler ändras, i så fall på vilket sätt?

– I huvudsak fungerar strejkrätten väl, men det kan finnas anledning att se över att stridsåtgärder inte missbrukas.

”Det kan finnas anledning att se över att stridsåtgärder inte missbrukas.”


Liberalernas svar: *

Proportionalitetskrav för stridsåtgärder

Det behövs en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer. En konfliktåtgärd som kostar lite för den ena parten men får stora konsekvenser för motparten eller tredje man måste kunna ställas under en proportionalitetsbedömning. Utgångspunkten att alla företag per definition skulle vara så stora att de kan möta sig med strejkhotet från ett stort fackförbund strider mot den svenska lagstiftningens principiella stöd för svagare parter. Verkligheten är dock att 99 procent av landets företag är småföretag. För att stödja dessa måste ett proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder införas.

”Det behövs en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer.”

Krav på representation vid stridsåtgärd

Konfliktreglerna är också viktiga för de mindre företagen. Det förekommer flera exempel där företag sätts i blockad trots att de både erbjuder rimliga villkor och ingen anställd efterfrågar det erbjudna kollektivavtalet. I samband med en översyn av konfliktreglerna bör även praxis kring konflikterna riktade mot mindre företag ses över. Ett grundläggande krav bör vara stridsåtgärder eller varsel om stridsåtgärder enbart kan riktas mot arbetsgivare där det relevanta fackförbundet har minst en medlem.

Regelverket för varsel bör stramas upp

Ytterligare en del av de svenska konfliktreglerna som behöver anpassas är det korta avståndet mellan att ett varsel läggs och att stridsåtgärder träder ikraft. Med allt kortare lagerhållning och mer just-in-time-produktion innebär dagens krav på att bara en vecka behöver förflyta mellan varsel och konflikt stora problem. Redan att ett varsel läggs kan innebära stora kostnader då affärer och leveranser i förebyggande syfte behöver avblåsas. En mer utsträckt tidsperiod mellan varsel och konflikt skulle minska dessa kostnader och öka chansen att parterna med hjälp av medlare kan finna en lösning.

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Forskare: Bakterier kan göra el av socker – i din tarm

Vi har alla bakterier i kroppen, men visste du att de kan producera elektricitet? Detta har forskare vid Lunds universitet påvisat genom en ny studie. Mjölksyrabakterien Enterococcus faecalis finns i magtarmkanalen hos både människa och djur. En ny studie har nu upptäckt att bakterien, om den placeras vid en elektrod, kan ge upphov till elektrisk ström.

Svenskt Näringsliv säger upp avtal med LO

Svenskt Näringsliv har sagt upp sitt avtal med LO och PTK om finansiering av försäkringsinformation, skriver Hotellrevyn. LO, samverkansorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv har sedan 1978 haft ett avtal om hur man finansierar informationen kring de försäkringar som finns med i kollektivavtalet.

Stand Down: Då stannar arbetet upp i säkerhetens namn

Den 26 september klockan 13.00 stannar många arbetsplatser i Sverige upp i 15 minuter. Aktionen genomförs för att skicka en signal om säkerheten på landets byggarbetsplatser. För sjätte året i rad arrangerar Trafikverket, i samarbete med anläggningsbranschen, en så kallad ”stand down”.

Elpriserna kan öka mer – efter förvaltningsrättens dom

Elpriserna kan komma att bli mycket dyrare även efter 2020 trots regeringens löfte. Detta på grund av en omdiskuterad dom som nyligen förkunnades i förvaltningsrätten, skriver SvD Näringsliv. Elnätspriserna har ökat kraftigt de senaste åren på runt tio år har de höjts med mer än 60 procent, enligt SvD:s uppgifter.

Stopp i tunnlarna – nya problem för Förbifart Stockholm

Arbetet har stoppats på ännu en arbetsplats i anknytning till bygget av Förbifart Stockholm denna gång tunnlarna Johannelund och Lunda, skriver Byggnadsarbetaren. Bygget av Förbifart Stockholm har kantats av problem med säkerheten.

Enorm rot-härva – kan ha lurat staten på miljoner

Staten misstänks ha blivit lurad på miljontals kronor i en bygghärva med Rot-fusk. Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning, skriver Sveriges Radio. Närmare 30 personer tros vara inblandade i den misstänkta rotfuskhärva som just nu utreds av Ekobrottsmyndigheten.

Ny lag ger migrantarbetare rörelsefrihet

Qatar De styrande i Qatar har antagit en ny lag som innebär att migrantarbetare inte längre behöver tillstånd från sin arbetsgivare för att resa ur landet. Ambet Yuson, generalsekreterare för det internationella bygg- och träfacket BWI, välkomnade antagandet av den nya lagen.

Olycka med kapsåg – praktikantens fingrar sågades av

Praktikanten arbetade med en kapsåg när något gick fel och hen fick flera fingrar avkapade, skriver TTELA. En gymnasieelev i Trollhättan drabbades under sin praktik av en allvarlig arbetsplatsolycka. Eleven befann sig på sin praktikplats och arbetade med en kapsåg när olyckan inträffade.
Foto: Tomas Nyberg

Wallin om valutgången: ”Vi har kvar vår beredskap”

När rösterna till årets riksdagsval har kontrollräknats kan det konstateras att det rödgröna blocket stannade på 144 mandat, de borgerliga på 143 mandat och Sverigedemokraterna på 62 mandat. Valet gick bättre än vad vi hade befarat, lika fullt så är det ett sämre resultat än vad vi är vana vid, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Saknade fallskydd – företag får böta 68 000 kronor

Den anställde arbetade sex meter ovanför marken utan fallskydd. Nu fastslår Förvaltningsrätten att byggföretaget ska betala 68 000 kronor för överträdelsen, skriver Arbetet. När Arbetsmiljöverkets inspektörer kom till en byggarbetsplats i Malmö sommaren 2017 möttes de av en mindre rolig syn.

Vassa och roliga broderier signerade Sofie Eriksson

KULTUR Sofie Eriksson sätter fart på det kvinnliga hantverket och skapar broderier för vår egen tid. Det är radikala, feministiska och antirasistiska budskap. En pågående utställning i Smedjebacken visar en del av hennes egenhändiga broderier. Sofie Eriksson sysslar med ett slags återbruk av gamla broderier. Hon hittar sina fynd på olika loppisar.

Efter strömavbrotten – Energimarknadsinspektionen granskar Geab

De senaste månaderna har Gotland drabbats av upprepade strömavbrott, vilket påverkat både företag och privatpersoner. Svensk Linjebesiktnings besiktningsman dömer ut stora delar av ledningsnätet, och Energimarknadsinspektionen har inlett en granskning av det gotländska elbolaget Geab.

Nye generaldirektören lugn – trots hot om nedläggning

När Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 flyttade en stor grupp av forskarna till Högskolan i Gävle. Där inlemmades de så småningom i Akademin för hälsa och arbetsliv. Akademins chef hette Nader Ahmadi, numer nytillträdd generaldirektör för Sveriges allra yngsta myndighet: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Norsk miljardär bankrutt – Vattenfall kan tvingas betala

Cirka 1,2 miljarder kronor fattas efter en urspårad norsk energiaffär. Flera stora el-aktörer kan tvingas gå in och täcka upp med miljonbelopp däribland svenska Vattenfall, skriver GP. Den norske derivathandlaren Einar Aas, en av landets rikaste personer, hade det inte roligt i början av förra veckan.

Tidningen Elektrikern går över till LO Mediehus – oklar framtid för journalisterna

Sedan 2012 har Tidningen Elektrikern och därefter Målarnas facktidning producerats av Dala-Demokraten. Nu ska de ingå i LO Mediehus tillsammans med fem andra facktidningar. Det för att vara närmare LO. Det är en tråkig nyhet. De här två tidningarna är de enda facktidningar som gjorts utanför Stockholm, säger Anna Norling, chefredaktör för Elektrikern.