Vad är en dammexplosion?

När ett brännbart pulver eller damm virvlar upp och blir ett dammoln, som sedan antänds av till exempel en gnista, en låga eller en het yta och leder till en explosion.
Det börjar oftast med en liten puff någonstans som blir ett mindre dammmoln. Den första explosionen puffar upp mer damm, som leder till att en sekundär explosion uppstår av flamman. Sedan virvlar det upp nytt damm av den explosionen och så uppstår en dominoeffekt.

Vilka pulver är brännbara?

Det finns en gammal statistik som säger att 70 procent av alla pulver inom industrin är brännbara och kan orsaka dammexplosioner. Exempelvis trä, mjöl, socker, färgpulver, plast och metaller. Aluminium och magnesium är väldigt explosivt
Men för att det ska bli en dammexplosion krävs en tändkälla, syre, och att dammet är luftburet.  

I vilka typer av industrier är det högst risk för dammexplosion?

I träfabriker till exempel. Så fort man torkar, maler och slipar trä blir det ett fint trädamm som blir explosivt när det antänds.

Trädamm finns i snickerifabriker eller möbelfabriker. Men också i energiverk som eldar med pellets.

Kan byggdamm antända och bli en explosion?

Nej. Byggdamm innehåller betong och stendamm. Det tillhör de andra 30 procenten, som inte kan antändas.

Kan brandsläckare med pulver antända?

Nej. Det pulvret är ett helt obrännbart ämne som liknar bakpulver.

Vad kan jag göra för att minska risken för dammexplosion?

Läs på om råvarorna och produkterna och vilka explosionsegenskaper de eventuellt har. Det kan uppstå dammmoln i en ledning där dammet virvlar upp. Då har man skapat en explosiv atmosfär. Sedan behövs bara en tändkälla.

Finns det pulverformiga substanser, i till exempel ventilationssystem, måste du vidta åtgärder: Städa bort dammskikt som bildats.

Undvik provisoriska lösningar med löst hängande kablar. Använd fasta installationer och ha helst liggande kabelstegar. Damm lägger sig lätt uppe på stående kabelstegar.