Jag är rädd för att bli avskedad för en händelse som inträffade för fyra månader sedan. Jag betedde mig illa och hamnade i bråk med en kollega. Nu har en facklig kompis sagt att företaget inte kan avskeda mig, på grund av ”tvåmånaders-regeln”. Stämmer det och vad betyder regeln?

– Det stämmer som din ”fackliga kompis” säger, i alla fall delvis.

– Enligt anställningsskyddslagen kan en arbetsgivare inte avskeda en arbetstagare för något som arbetsgivaren känt till längre än två månader. Tiden räknas från det att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om det tilltänkta avskedet, och inte från själva avskedet. Det beror på att arbetstagaren och dennes fackliga organisation har rätt till en överläggning med arbetsgivaren angående avskedet. Först efter överläggningen genomförts kan avskedet verkställas.

Så det gamla bråket kan aldrig tas upp igen?

– Det som hänt försvinner inte, som man kunde önska, helt. Om en ny situation inträffar, kanske ett nytt bråk med samma eller en annan kollega, kan arbetsgivaren ta med också den tidigare ”för gamla” händelsen som grund för ett avsked.

– Bara en händelse ligger inom de senaste två månaderna kan alltså även äldre händelser åberopas av arbetsgivaren. Är fler händelser av samma karaktär kommer det som hänt tidigare tillsammans med den senare händelsen ha stor betydelse vid en bedömning i domstolen.

Vad händer om det inte handlar om bråk utan andra saker, som att komma för sent?

– Om den tidigare händelsen är av helt annan karaktär, till exempel att någon kommit för sent flera gånger och jämfört med ett bråk arbetskamrater emellan, så kommer den tidigare händelsen inte ha lika stor betydelsen vid en domstolsprövning.