– Det är inte så vanligt här uppe hos oss, det här är andra gången jag har varit med om detta sedan jag började som ombudsman 2006, säger Jimmy Åsberg, ombudsman för Elektrikerna i Nord.

Elektrikern anställdes av Hälsingefirman i april förra året.

Han hyrdes ut till Caverion för att arbeta på återvinningsfabriken Revolt Ett på Northvolt i Skellefteå.

Rätt till garantilön

Alla elektriker, anställda som inhyrda, som arbetar vid projektet genom Caverion Sverige har rätt till en garantilön. För närvarande är garantilönen 240 kronor i timmen.

Men den inhyrda elektrikern från Hälsingland fick inte den ersättning han hade rätt till.

Även andra ersättningar som semesterersättning, traktamente och restidsersättningar var felaktiga.

När detta stod klart kallade Jimmy Åsberg Hälsingefirman till förhandling. Utan resultat.  

– Vi har begärt lokal förhandling och central förhandling, men arbetsgivaren har varken svarat eller dykt upp. Därför hade jag inget annat val än att använda mig av handräckning, via delgivningsbyrå. Så att vi får ett kvitto på att arbetsgivaren har mottagit vår förhandlingsframställan.

Använt delgivning endast två gånger

Att använda sig av delgivning i kontakten med arbetsgivare är enligt Jimmy Åsberg inte så vanligt i norra delarna av landet.

Sedan 2006 har han endast använt sig av delgivning två gånger, vilket det senaste var i det aktuella ärendet i Hälsingland.

– Jag gissar att det är vanligare i de större städerna. Här i Norrland inbillar jag mig att företagen är mer seriösa.

– De flesta arbetsgivare kommer när vi kallar till förhandling och så försöker vi reda ut de frågor vi har. Men i det här fallet har jag inte kunnat ställa frågor till arbetsgivaren, jag får inte tag på honom.

”Olyckligt att företag inte vill göra rätt för sig”

Vad tänker du om att det blir så här?
– Det är olyckligt att företag inte vill göra rätt för sig, det sätter våra medlemmar i en väldigt svår sits. För vår medlem här har också räkningar han ska betala och han behöver handla mat, och får han ingen lön, hur ska han kunna betala räkningar och köpa mat då?

Elektrikerförbundet har nu stämt Hälsingefirman i Arbetsdomstolen och yrkar att företaget till medlemmen betalar 150 000 kronor för utebliven lön och andra ersättningar samt 50 000 kronor i skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Därutöver yrkar förbundet att företaget betalar 150 000 kronor i skadestånd till förbundet för brott mot MBL och kollektivavtalet.