Vad tror du att det beror på?
– Det finns fler firmor här, och många små företag. Att vi har många delgivningar kan bero på att företagen tror att problemen försvinner om de stoppar huvudet i sanden. Men jag skulle gissa att det främst beror på okunskap. Det är ofta små firmor som inte svarar när vi söker dem. Vi har aldrig några problem med de stora som Assemblin och Bravida.

Vad innebär det här för er, och för medlemmarna, att ni måste gå så långt som till delgivning för att nå arbetsgivarna?
– För oss tar det tid från det arbete vi skulle ha kunnat utföra istället, och det innebär också en onödig extra kostnad. Vi använder oss av delgivningsbyråer, och det kan kosta ett par tusen kronor för varje delgivning.

– För medlemmarna innebär det att de behöver vänta extra länge på att få sitt ärende prövat, och ett eventuellt ersättningskrav inbetalat.

Ibland kommer delgivning snabbt

Jens Hansson säger att i vissa fall är han snabb med att använda sig utav delgivning.

Särskilt då det handlar om uteblivna löner.

Då finns risken att företaget så småningom försätts i konkurs. Vid en konkurs har de anställda rätt till den statliga lönegarantin, men bara för lön som tjänats in tre månader bakåt i tiden från och med den dagen konkursansökan lämnats in till tingsrätten.

– Så då måste vi agera snabbt, för att medlemmen inte ska missa tremånadersgränsen i lönegarantin, förklarar Jens Hansson.  

Delgivning

När facket söker en arbetsgivare för förhandling görs det med en förhandlingsframställan, som sker skriftligt. Dessutom sker kontakt via telefon och mejl för att bekräfta datum och tid för förhandlingen. Om företaget inte svarar på förhandlingsframställan kan facket välja att skicka förhandlingsframställan via delgivningsbyrå. Då söker delgivningsbyrån upp den juridiske företrädaren för företaget som får kvittera att förhandlingsframställan är mottagen. 

Personen anses delgiven när han eller hon har skrivit under ett mottagningsbevis.

Att det finns bevis på att facket uppfyllt sin förhandlingsskyldighet är viktigt för framtida handläggning, som till exempel stämning i Arbetsdomstolen.