Efter sammanslagningen kommer Assemblin Caverion Group att verka i tio länder, generera en årlig omsättning på cirka 3,8 miljarder euro (43,5 miljarder kronor) och sysselsätta cirka 21 900 medarbetare, enligt pressmeddelandet.

Ledningen för den nya koncernen kommer att bestå av chefer från både Assemblin och Caverion.

Assemblins vd, Mats Johansson, blir vd för Assemblin Caverion Group. Caverions vd, Jacob Götzsche, blir arbetande styrelseordförande i den nya koncernen.

Fredrik Allthin kommer att ha kvar sin roll i det nya bolaget Assemblin Caverion Group.

Var Tritons beslut även en överraskning för er?
– Ja, det får man ju säga, det har varit en överraskning som det blev nu. Men jag ser väldigt positivt på det här. Jag ser det som en möjlighet att utveckla våra affärer. Caverion kompletterar ju med sina delar som automation och så vidare det vi har. Men det är inte planerat än hur det här ska gå till, utan det får vi börja med nu.

Vd: Vi behöver resurser

Jag tolkar dig som att man inte kommer att minska personalstyrkan, i alla fall inte på elektriker?
– Det är helt rätt, framför allt i kombination med de stora projekt vi nu har framöver, så behöver vi resurser, sedan kan jag inte uttala mig för Caverions sida. Men det har varit brist på resurser på elsidan i Sverige rätt länge nu, så jag kan inte se att det kommer att hända något på personalsidan. Av det jag vet i dag.

– Vi har stort fokus på att ta hand om våra anställda för att de ska trivas så bra som möjligt. Våra anställda är vår största tillgång.

Lokaler och så då, kommer ni att sitta tillsammans?
– Det är en bra fråga, lokalfrågan är något som kommer att ses över och utredas. Men det är något vi kommer att börja titta på nu.

Huvudkontoret i Sverige

Varumärkena Assemblin och Caverion kommer att användas på sina lokala marknader inom den nya koncernen.

Den nya koncernens säte och huvudkontor kommer att vara i Sverige.