Elektrikers löner i snitt i november 2023

Siffrorna gäller grundlönen och inkluderar inte ackord och andra tillägg.