En man som står i snön.

Peter Björnfoot lider fortfarande av dålig balans. ”En fjärdedel av funktionen i den lilla hjärnan ­försvann vid hjärnblödningen”, säger han.

Peter Björnfoot började arbeta som elektriker 1986 på det som i dag är Bravida Göteborg.

Där har han varit kvar, ända till i höstas efter att han sagts upp på grund av personliga skäl. Då hade han varit sjukskriven efter en stroke, men kommit tillbaka och arbetat heltid.

Det var mitt i pandemin, den 20 oktober 2020, som Peter började må illa.

– Det började snurra och jag var yr, jag tog mig in på dass och spydde. Min sambo sa att vi måste åka till sjukhuset. Jag ringde rörläggaren jag skulle jobba med och sa att vi behöver skjuta på jobbet.

Körde rehab på sjukhus

På Varbergs sjukhus hittades dock inget till en början, utan han fick vila och sedan köra rehabträning.

Men, när han skulle lyfta en medicinboll och vred på huvudet, så började han spy igen.

Då kördes han till Sahlgrenska där läkaren kunde se att den ena pupillen var stor, och den andra inte.

Det konstaterades att Peter drabbats av en stroke. Han lades in på intensivvårdsavdelningen.

– Jag fick blommor från jobbet, ”schysst” tyckte jag då, berättar han.

Efter stroken var Peter Björnfoot sjukskriven i tio månader. Han började jobba igen efter sommaren 2021.

Först på 25 procent, sedan gick han upp till 50, 75 för att slutligen åter arbeta heltid. När han kom tillbaka till arbetet möttes han av glada arbetskamrater.

– Alla var ju glada att jag mådde bra igen, jag tyckte att det sakta men säkert gick allt bättre.

En man som sover på en soffa.
Peter Björnfoots egen bild från tiden efter stroken.

Arbetade på service med vitvaror

Peter Björnfoot arbetade på service med vitvaror, och lyfte ofta sådant som stora fläktar och spisar.

– När jag började jobba igen var det som vanligt, förutom att jag hade väldigt dålig balans, för en fjärdedel av funktionen i den lilla hjärnan försvann vid hjärnblödningen. Efter stroken hade jag problem att bära tungt i trappor, fanns det hiss kunde jag ju använda pirra, men när det inte fanns behövde vi vara två, säger Peter Björnfoot. 

Vid jul 2022, över ett år efter att han åter börjat arbeta efter sin hjärnblödning, kallades han in till den lokale chefen på företaget.

– Han sa att min arbetsförmåga skulle utredas, berättar Peter Björnfoot, och tillägger:

– Jag förstod precis vad det handlade om.

Peter ringde sitt fack, Elektrikerförbundet, som sedan var med under mötena med företagshälsovården och arbetsgivaren.

– Facket försökte få arbetsgivaren att åtminstone betala en peng för att jag skulle bli uppsagd. Men jag fick inte ett öre.

Sades upp på grund av personliga skäl

Det slutade med att Bravida i maj 2023 sade upp Peter Björnfoot på grund av personliga skäl.

– Jag tycker de har agerat på ett fult sätt. Men jag förstår att chefen har press på sig från Stockholm, jag är bara en siffra i statistiken, en siffra som inte producerar tillräckligt.

– Men Bravida är ju en stor arbetsgivare. Det måste finnas andra arbetsuppgifter där man inte behöver bära tungt i trappor. Jag kan ju fixa elen.

– En snickare jag känner sa efter min stroke att ”det är tur att du är på en så stor firma”, men det hjälpte inte. Har man stora resurser kan man tydligen göra så här.  

En man som står bredvid ett räcke i ett sjukhusrum.
Peter Björnfoot under sin rehabilitering.

Fick gå hemma med betalning

Under slutet av sin uppsägningstid fick Peter gå hemma med betalning, det hade med säkerhet att göra, förklarade chefen. 

– Jag fick besikta firmabilen och sånt. På morgnarna var jag på grossisterna och träffade många av kollegorna. Då berättade jag att jag blivit uppsagd, och kollegorna sa att ”så får man väl inte göra?”. Jag sa att ”det får man tydligen, man är ju bara ett verktyg i deras ögon.”

För första gången i sitt 55-åriga liv är Peter Björnfoot sedan november månad arbetslös.

– Jag försöker hitta något där man får lösa problem, utan samma press som finns på elfirmorna, kanske som fastighetsskötare, eller hos en grossist.

– Men att vara arbetslös känns ganska jobbigt. Jag ska tydligen skriva ett cv nu, jag har aldrig gjort det tidigare.

En man i en svart jacka som står bredvid ett träd.

Man är bara ett verktyg, ”oj, den blev dålig nu, då kastar vi den och tar en ny”

Peter Björnfoot

Elektrikerförbundet stämmer Bravida

Efter Bravidas uppsägning av Peter Björnfoot stämmer Elektrikerförbundet Bravida för brott mot lagen om anställningsskydd, men även för brott mot diskrimineringslagstiftningen.

– Detta då stroke är en funktionsnedsättning, förklarar Petter Johansson, ombudsman på förbundskontoret. 

Petter Johansson säger att förbundet är kritiska till den utredning som arbetsgivaren gjort av Peter Björnfoots arbetsförmåga.

– Vår syn är att den är beställd och utformad på så sätt att de ska få underlag att säga upp honom. Man inriktar sig endast på vilka svårigheter som finns, och inte på vilka möjligheter som finns.

Förbundet har en annan uppfattning än företaget.

– Vi har ett annat läkarintyg som visar att han kan jobba som elektriker med vissa anpassningar. Han kan inte bära tungt och han ska inte utsättas för arbetsuppgifter som kräver extra balans, men det finns andra arbeten i företaget han skulle kunna utföra.

Elektrikernas ombudsman Petter Johansson.
Petter Johansson, ombudsman Elektrikerförbundet

”Bravida har inte gjort vad de har kunnat”

Förbundet har bland annat föreslagit att Peter Björnfoot efter en kortare utbildning och eventuella anpassningar skulle kunna vara lageransvarig på stora projekt eller för vitvaror, arbeta som tekniker, vara apparatskåpsbyggare med inkoppling av centraler och styrskåp eller arbeta som elektriker vid solcellsarbete.

Petter Johansson menar att Bravida inte gjort vad de kunnat för att omplacera Peter Björnfoot till andra arbetsuppgifter.

– Extra allvarligt är att Bravida är en sådan stor arbetsgivare. Det vore skillnad om det vore Kalle Plutts el, där kanske det inte finns så många andra arbetsuppgifter att omplacera till, men det här är Bravida, med stor variation av jobb. Dessutom har de inlånad arbetskraft i Göteborg. Det finns ingen arbetsbrist.

Är det vanligt att ni stämmer arbetsgivare för liknande uppsägningar?
– Det vete sjutton om vi har haft ett ärende där vi har varit tvungna att stämma för något sånt här tidigare. Jag kan inte komma ihåg att det har gått så här långt, ofta har vi kommit fram till någon form av uppgörelse.

– Vi menar även att det är extra försvårande att han jobbat så länge på företaget. Vi ser jätteallvarligt på det här, och tycker det är bedrövligt.


LO-TCO Rättskydd: Uppsägningen ogiltig

Henric Ask är den förbundsjurist på LO TCO rättsskydd som har haft hand om Peter Björnfoots ärende. Han förklarar varför han och förbundet anser att Bravidas uppsägning av Peter Björnfoot är ogiltig:

– Vid sjukdom har du ett förstärkt anställningsskydd. På det sättet att man får inte säga upp någon på grund av sjukdom, förutsatt att arbetstagaren kan utföra arbete av betydelse för företaget.

– Om man efter en prövning kan konstatera att det inte finns något i företaget som arbetstagaren kan arbeta med, då har arbetsgivaren fullgjort vad som ankommer hen. Då finns sakliga skäl, tidigare saklig grund, för uppsägning.

– Men om det finns något som arbetsgivaren inte har prövat fullt ut så finns det inte sakliga skäl för uppsägning. För det man inte har prövat skulle kunna innebära att arbetstagaren kan utföra arbete av betydelse. Men det vet man ju inte förrän man har prövat.

– Detta finns det praxis på, att de arbeten som skyddsombud eller förbundet föreslår måste prövas i praktiken.

Och i det här fallet har inte Bravida prövat Peter mot de arbetsuppgifter i företaget som facket har föreslagit?
– Nej. Och det handlar ju inte om ett litet företag, utan det är Bravida. En liten arbetsgivare har ju mindre resurser än vad ett stort företag som Bravida har. Därför gör förbundet gällande att Peter med viss upplärning eller anpassning kan utföra arbeten på företaget, men det har inte företaget prövat.

En man med glasögon och en blå skjorta.
Henrik Ask, LO-TCO Rättsskydd.

Ny las påverkar Peters lön

Den 1 oktober 2022 infördes förändringar i lagen om anställningsskydd. Tidigare när en arbetstagarpart ogiltigförklarade en uppsägning så levde anställningen fram till dess att arbetsdomstolen sade något annat.

Det innebar att den uppsagde hade rätt att arbeta och få lön under hela den tiden, men numer, i och med den nya lagstiftningen så lever anställningen endast under uppsägningstiden. (I Peter Björnfoots fall fram till november 2023.) Därefter har den uppsagde inte rätt till arbete eller lön från företaget.

Men, om arbetsdomstolen beslutar att uppsägningen är felaktig så har personen rätt att få anställningen tillbaka, från dess att uppsägningstiden gått ut. Dessutom ska arbetsgivaren betala för den ekonomiska skada personen lidit, samt ett allmänt skadestånd.

”Inte kommit några domar om sakliga skäl”

De nya förändringarna i lagen om anställningsskydd ändrade även begreppet uppsägning på saklig grund till sakliga skäl.

– Men mig veterligen har det ännu inte hunnit komma några domar gällande uppsägning av sakliga skäl, så vi vet inte om det görs en annan prövning, om det blir någon skillnad vad gäller rätt till uppsägning, säger Henric Ask.

En snarlik stämning som den mellan Bravida och Peter Björnfoot avgörs i Arbetsdomstolen den sista januari i år (efter denna tidnings pressläggning).

Den handlar om en polisanställd som drabbats av en stroke och därefter blivit uppsagd. Den anställdes fack, Polisförbundet, anser att Polismyndigheten inte gjort tillräckligt för att anpassa arbetsuppgifterna och menar därför att uppsägningen är ogiltig.

– Men det är viktigt att påpeka att alla fall är unika, säger Henric Ask.