Peter Björnfoot har arbetat på det som idag är Bravida Göteborg sedan 1980-talet. Han sades upp av företaget våren 2023 efter att han drabbats en stroke, men lyckats ta sig tillbaka och arbeta heltid.

Har ni någon kommentar till detta?

Elektrikerförbundet har föreslagit ett flertal arbetsuppgifter som Peter Björnfoot efter en kortare utbildning och eventuella anpassningar skulle kunna utföra på Bravida. Varför har ni inte testat dessa förslag, innan ni säger upp Peter Björnfoot?

Vad jag förstår har Bravida inlånad arbetskraft i Göteborg, då bör det inte finnas någon arbetsbrist?

Elektrikerförbundet menar att stroke är en funktionsnedsättning, och därmed hamnar uppsägningen av Peter Björnfoot under diskrimineringslagstiftningen. Har ni någon kommentar kring det?

Vänligen
Anna Norling, redaktör Elektrikern

Bravidas svar:

Jag kan inte prata om ärenden som rör våra anställda eller gå in närmare på det enskilda fallet du refererar till.

Men övergripande så är våra medarbetares välmående högsta prioritet och vid händelser likt denna har vi etablerade processer, bra rutiner och vi följer givetvis alltid alla lagkrav som finns.

Liselotte Stray, kommunikationschef Bravida