Han tillägger:

– Oftast i vår bransch är det materialet som säger ifrån. Du kan inte böja en kabel i minus 20 grader, för då spricker den.

– Du bör också tänka att du är ditt eget skyddsombud. Känner du att du riskerar skador av kylan måste du säga till arbetsgivaren, som i sin tur måste agera. Det är arbetsmiljölagen som styr.

Vad kan jag kräva av arbetsgivaren?

– Kläder och rätt utrustning, du ska kunna hålla dig varm under arbetet. Arbetsgivaren ska bland annat stå för underställ och skyddskläder mot kylan.

Niklas Enström som står på ett tak i grå tröja.
Niklas Enström, ombudsman Elektrikerförbundet

Bra om skyddsombudet beställer kläder

När det gäller arbetskläder påpekar Niklas Enström att skyddsombudet bör vara med vid beställning.

– Vi har varit med om att företagen har köpt in stora mängder av arbetskläder från till exempel Kina, utan att skyddsombuden har fått varit med i planeringen, och det har blivit jättefel.

Se upp för köldskador

En köldskada börjar med att huden blir vit och kall. Känseln i det förfrysta området försvinner.Du kan få en stickande eller brännande känsla när området börjar tina. Det kan göra ont. Området kan bli svullet, rött och ibland bildas blåsor.

Kontakta en vårdcentral om du har en köldskada som inte har läkt efter två veckor. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har en köldskada med blåsor eller en djup köldskada, skriver 1177.

Det här är symtom på djup köldskada:

  • Huden är hård och vitgul.
  • Huden har ett blåtonat mönster som liknar marmor. Det kan vara svårare att se på mörk hud.
  • Det bildas mörka blodfyllda blåsor.
  • Du har svårt att röra på den skadade kroppsdelen.
  • Området blir rött, svullet och gör mycket ont.
  • Huden får inte tillbaka sin normala färg och känsel efter 60 minuters uppvärmning.
  • Kroppsdelen blir mörk eller svart och torr.

Vad har hänt?

– Kläderna har varit i sämre material, antagligen på grund av att de är billigare i inköp, och alla på företaget har fått samma modell på kläderna, trots att alla kroppar är individuella.

Installationsavtalet ger skyddskor och bilvärmare

Arbetsmiljölagen är inskriven i Elektrikernas kollektivavtal, och därmed det som främst hänvisas till.

Men det finns vissa övriga överenskommelser i avtalen. I Installationsavtalet finns bland annat överenskommelser om skyddsskor, synhjälpmedel och bilvärmare. I det senare framgår att arbetsfordonet skall ”vara ur arbetsmiljösynpunkt lämpligt tempererad när den brukas”.

– Apropå bilar så har frågan om värme i elbilar dykt upp mer och mer i vår partsgemensamma bilgrupp. Det tar mycket batterikraft att värma upp bilen på vintern, och på sommaren går det åt mycket batterikraft för att kyla bilen. Det här tittar vi på, säger Niklas Enström.

Jobba ute i kyla – tips

Vid arbete utomhus ska arbetsgivaren se till att arbetsplatsen skyddar mot väder och vind så långt det är möjligt. Arbetsmiljöreglerna har ingen lägsta temperaturgräns som säger när arbetet måste avbrytas. Det kan regleras i avtal mellan parterna men för elektriker finns ingen lägsta och och högsta temperatur som säger att man inte får jobba.

Tillfälliga åtgärder vid kallt utomhusarbete:
• Byt till andra arbetsuppgifter
• Ta längre pauser
• Använd så varma kläder som möjligt
• Drick varmt och fyll på med energi

Källa: Arbetsmiljöverket

Pelle fingrarna