Sven Höckert kunde konstatera att de anställda arbetade med att byta elmätare utomhus i mellan 20 till 30 minusgrader iklädda sommarkläder och gummihandskar.

De hade ingenstans att värma sig, de hade fått förhållningsorder att inte köra bilarna på tomgång, och de hade lågskor.

Det ledde till att Sven och hans kollega Jimmy Åsberg bjöd in montörerna på Wikan personal i Sollefteå och Sundsvall till samtal. Efter dessa möten kontaktade Sven Höckert såväl Wikan personal som One Nordic. Detta då det var One Nordic som anlitat Wikan personal för elmätarbytena i området.

– Wikan personal ansåg att de hade gjort det de skulle, och följt de rutiner som One Nordic gett dem.

Ombudsmännen ställde då frågor till One Nordic hur de riskbedömt arbetet och varför man inte lyssnat på de anställda som framfört kritik. Företagets svar förvånade.

– De ansåg att de gjort en riskbedömning och att de anställda hade all utrustning de behövde, berättar Sven Höckert

Vågar inte ställa krav

Fack och arbetsgivare kunde inte enas, vilket ledde till att Elektrikerförbundet under våren 2022 begärde tvisteförhandling med Wikan personal för brott mot arbetsmiljölagen gällande bland annat skyddsutrustning.

Förhandlingen slutade i oenighet, och ärendet är fortfarande pågående. Nu ser det ut att hamna på central nivå. 

– Personligen tycker jag att det är helt åt helvete att de anställda ska utsättas för de här riskerna, och när de anställda tar upp det med företaget så får de höra att ”ni har den säkerhetsutrustning ni ska ha, fortsätt jobba”.

Det här svaret innebär att man inte är värd något när man plockas in från ett bemanningsbolag.

Sven Höckert

– I min värld så innebär det här svaret att man inte är värd något när man plockas in från ett bemanningsbolag. Det finns ett problem att många bemanningsföretag inte vågar ställa krav på kunden, för då riskerar de nästa jobb.

Vad hade du önskat för respons från Wikan personal och One Nordic?

– I den bästa av världar så skulle de ha svarat att ”oj, har ni synpunkter på vårt agerande? Då ska vi titta på det och göra bättre om det behövs”.

Tvist om lön

Utöver tvisten gällande de anställda montörernas utrustning pågår en tvist mellan arbetsgivare och fack om montörernas löner. Även den har gått till central förhandling.

Wikan personal tillämpar Bemanningsavtalet på de anställda montörerna. Grundlönen för mätarbytesmontörerna ligger på 21 765 kronor i månaden. Det här menar facket är alldeles för lågt. 

– Företaget hävdar utifrån information från One Nordic att genomsnittslönen för arbetsuppgifterna är 21 765 kronor i månaden, men vi menar att lönen ska vara genomsnittslön för det område där man arbetar, och lönen är högre här i norr, säger Sven Höckert.

Ett problem Sven Höckert lyfter är att mätarmontörerna är anställda av bemanningsföretaget Wikan personal, som i sin tur utför uppdraget åt One Nordic mätteknik, som i sin tur hänvisar till One Nordic AB, som i sin tur gör uppdraget åt Eon.

Vem ska ta ansvaret för att de anställda inte skadas under arbetet?

Sven Höckert

– Vem ska ta ansvaret för att de anställda inte skadas under arbetet? Vilka rutiner är det som ska gälla i ett sådant här fall?

Vad tänker du att One Nordic lagt ut mätarbytena på bemanningsföretag?

– Det blev väl för dyrt förra mätarbytet, när man lade ut jobben på elinstallationsföretagen. Jag gissar att de vill göra det så billigt som möjligt.

Fakta

2018 beslutade den dåvarande regeringen att alla elmätare i Sverige ska bytas ut till mer funktionella mätare, bland annat så att kunderna ska kunna mäta sin elförbrukning per timme. Detta efter ett krav från EU.

De nya elmätarna betalas helt av kundkollektivet. Det vill säga: nätföretagen får ta upp kostnaderna i sina intäktsramar.

Kostnaden för att byta Sveriges omkring fem miljoner elmätare beräknas enligt Energiföretagen uppgå till en kostnad på mellan 10 till 15 miljarder kronor. Det är i nivå med kostnaden för det förra mätarbytet som skedde för dryga tio år sedan.

Regionnäten ägs av Vattenfall, Eon och Ellevio. De lokala näten ägs av 155 olika nätägare.

I fallet med mätarbytena i Sollefteå-området är det Eon som är nätägare. De har lagt ut elmätarbytena på One Nordic, som i sin tur lagt ut arbetet på sitt dotterbolag One Nordic Mätteknik – som i sin tur hyr in personal från bemanningsbolaget Wikan personal för att utföra mätarbytena.


Tidningen har kontaktat både Wikan Personal och One Nordic, för att få deras kommentarer gällande bristen på vinterkläder för mätarbytesmontörerna, samt kritiken gällande bristen på sanitetsutrymmen och tvisten om lönerna för montörerna som utför mätarbytena.

De båda företagen väljer att svara tillsammans. Här följer deras svar, genom Thomas Falkstrand, vice vd Wikan Personal:

Citattecken.

Wikan Personal blev hösten 2021 uppmärksammade på att vinterutrustningen för våra elmätarmontörer inte var tillräcklig. Så snart detta kom till vår kännedom börjande vi, tillsammans med vår kund One Nordic, titta på att komplettera utrustningen.

Den globala pandemin och de transportproblem som följde med densamma gjorde det dock svårt att snabbt få tag på relevant utrustning, speciellt svårt var det att få tag i vissa storlekar.

En problematik var att de kläder och handskar som behövde anskaffas också skulle klara de elsäkerhetskrav som gäller för de aktuella arbetsuppgifterna.

Vi, tillsammans med kunden One Nordic, påbörjade aktiviteter för att snarast lösa leveranser av kläder via alternativa leverantörer och kunde efterhand lösa bristen på utrustning.

Under tiden genomfördes andra åtgärder för att minimera riskerna för skador i samband med arbete i kyla, till exempel att antalet förväntade mätarbyte anpassades efter rådande temperatur och att det förtydligades att arbete utomhus bara skulle genomföras vid mätarskåp där det var skottat.

Samtidigt valde vi på Wikan Personal även att snabbt tillföra underställ, värmevantar och handvärmare för att montörerna skulle kunna hålla sig varma mellan mätarbytena.

Vad gäller dina andra frågor så anser Wikan Personal och One Nordic att vi följer de regler som kollektivavtal och arbetsmiljölagar ställer upp. Det pågår en central förhandling där SEF är av annan uppfattning.

Under den pågående förhandlingen så kan vi inte kommentera sakläget ytterligare.

Thomas Falkstrand
Vice vd, Wikan Personal

Bild: Fredrik Adolvsson