Vad är björnplugg – en slags pluggmassa?

Det är en sorts asbestcement som användes innan plastpluggen fanns. Björnplugg användes som pluggmeterial i flera år efter andra världskriget. Materialet kallades även ”cascoplugg”, ”fixiplugg” och ”Rawl plastic”. 

Vilka använde björnplugg?

Det användes både bland professionella yrkesmän i byggbranschen och av ”hemmafixare”. Björnpluggen fuktades med vatten eller saliv. En del tuggade på björnpluggen tills den blev som en korv, innan den trycktes in i borrhålet. Plastpluggen tog sedan över successivt från mitten av 1950-talet.

Vilka risker fanns med att använda björnplugg med asbest?

Björnpluggen innehöll asbest, och många tuggade alltså på den innan den sattes i hålen. En stor del av elektrikerna som var verksamma under en period efter andra världskriget utsattes för asbest från björnplugg. 

Detta är asbest

Ett samlingsnamn på flera olika naturliga mineraler, skriver Arbetet, som också har granskat hanteringen av asbest.

• Har använts som byggnadsmaterial i Sverige, framför allt i hus från 1950-, 1960- och 1970-talen. 

• Asbest är ofarligt i fast form, men när det bearbetas eller går sönder frigörs fibrer som fastnar i lungorna. Dessa orsakar flera olika sjukdomar.

• 250 000 människor dör varje år i världen av asbestrelaterade sjukdomar, enligt internationella arbetsmiljökommissionen ICOH.

Vilka yrkesgrupper han utsatts för riskerna, förutom elektriker?

Yrkesgrupper som isolerare, rörläggare, målare, fastighetsskötare. Bland annat kan gamla hatthyllor vara monterade med björnplugg. I Läkartidningen redogörs för detta.

Vilka risker kan elektriker som använder björnplugg utsättas för?

Elektriker som använt björnplugg kan ha en ökad risk för maligna mesoteliom. 

Vad är mesoteliom?

Mesoteliom är en ovanlig och aggressiv cancerform där tumörer uppstår ur mesotelet i lungsäckarna, bukhinnan, runt testiklarna och hjärtsäcken.