– Det är nog fortsatt så att konjunkturen är ganska god i branschen, det finns arbetskraftsbrist i våra branscher, säger Hans Andersson, ombudsman för Elektrikerförbundet i region Mitt, och tillägger:

– Alla träffas ju inte heller av denna försäkring, man måste vara över 40 år för att vara aktuell för ersättning från AGB.

Hans Andersson
Hans Andersson, ombudsman för Elektrikerförbundet.

Kan minskningen bero på att medlemmarna inte vet om att försäkringen om avgångsbidrag finns?

– Nja. Sannolikheten är högre att medlemmar har vetskap om AGB än vad de har om Afa:s övriga försäkringar. Detta då vi som facklig organisation ofta är involverade i uppsägningsförhandlingarna, och då informerar vi om AGB. Vi har normalt möten med de berörda och informerar om omställningsstöd, AGB, a-kassa och alla de bitarna. Vi skickar även ut brev om försäkringen till medlemmar som berörs.

– Även icke-medlemmar kan glida med på en räkmacka, genom att de får reda på att försäkringen finns när deras kollegor fått information från oss.


Detta är AGB

Du kan få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB) om du är 40 år eller äldre och behöver sluta på ditt arbete på grund av arbetsbrist. Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.

Du kan få ersättning om du uppfyller samtliga förutsättningar enligt nedan:

  • Arbetsbristen beror på en förändring i företaget, till exempel nedläggning, konkurs eller omorganisation.
  • Du har fyllt 40 år när anställningen upphör.
  • Du har en sammanlagd anställningstid på minst femtio månader (4 år och 2 månader) under de senaste fem åren hos arbetsgivare med den här försäkringen.

Försäkringen gäller inte:
• Om du får en ny anställning på företaget eller i koncernen inom tre månader.
• Om företaget får ny ägare och du då får erbjudande om nytt arbete.
• För ägare av företaget. Det är endast de anställda som kan få ersättning.