Det handlar om spänningstestkablar till FLUKE-17XX med tre faser och nolla som har tillverkats från april 2021 till och med november 2021.

Kablarna har svarta formpressade plastisolatorer som täcker banankontakter och det är främst i noll-ledaren som fel har uppmärksammats: Sprickor som antingen har eller kan uppstå vid normal användning, med ljusbågar eller risk för elstötar som värsta konsekvens.

Så hittar du tillverkningsdatum

Fluke återkallar alla kablar med datumkoder i intervallet (0421 – 1121) och alla berörda kunder får ersättningskablar utan kostnad. Själva tillverkningsdatumen går att hitta stämplade på ett plastclip närmast själva instrumentet.

Bild på kablar och en förstoring som visar hur man ser vilka datum som gäller för återkallelsen.
Kabeldatumkoderna finns på höljena på kablarna och visas med två tryckta datumhjul. Första hjulet anger år med två siffror och det andra anger månadsnummer. Bilden visar”21” och ”11”, vilket motsvarar november 2021 och den här kabeln är alltså berörd av återkallelsen.

Kablar med datumkoder utanför intervallet ovan berörs INTE av återkallelsen. Här finns instruktioner hur du får nya kablar och vad du gör med de gamla.

Mer information finns också Elsäkerhetsverkets hemsida.