Mellan 2019 och 2020 nära fördubblades Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud gällande elektriska produkter. Från 222 stoppade produkter 2019 till 405 stoppade produkter 2020. 

Anledningen stavas dels corona, dels utökat samarbete med Tullverket.

Därutöver testar Elsäkerhetsverket numer fler produkter som grundar sig på en anmälan om farlig produkt.

Köpt fler produkter via e-handel

Per Samuelsson är chef för Avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket. Han berättar att innan corona-pandemin innebar en stor del av myndighetens produktkontroll köp av produkter i fysiska butiker.

– När pandemin kom så har vi inte kunnat göra det på samma sätt, utan vi har istället köpt fler produkter via e-handel. Därutöver har vi utvecklat vårt samarbete med Tullverket.

När Elsäkerhetsverket kontrollerar produkter som passerar gränsen för att säljas till svenska konsumenter är de ganska hårda.

– Då går vi mycket på administrativa brister. Det ska finnas en instruktionsbok på svenska, produkten ska vara märkt med tillverkare och importör, den ska vara ce-märkt och åtföljas av korrekt dokumentation, säger Per Samuelsson och fortsätter:

– Hittar vi en produkt i butik som till exempel saknar instruktionsbok så leder inte det alltid till försäljningsförbud, det kan istället leda till en frivillig åtgärd, att den som säljer produkten får möjlighet att rätta felaktigheterna.

Innebär ofta brister i säkerheten

Anledningen till skillnaden är gällande regelverk. En produkt får inte släppas ut på EU:s marknad om den inte uppfyller alla krav för att få säljas, både tekniska krav och att dokumentationen är korrekt.

– När vi köper produkter som redan finns ute på den gemensamma EU-marknaden är ett försäljningsförbud mer ingripande och inte alltid proportionerligt enligt förvaltningslagen. Stoppas produkten i tullen kan importören i allmänhet återexportera produkten och få pengarna tillbaka, därför gör vi olika bedömningar av vilka åtgärder vi kan ålägga den som importerar eller säljer produkten, förklarar Per Samuelsson och konstaterar:

– En produkt som har stora brister i dokumentation har ofta även stora brister i säkerhet.

Enormt mörkertal

Så produkterna i sig har inte blivit sämre eller farligare?

– Inte generellt. Men jag skulle påstå att det importeras fler produkter som inte uppfyller kraven. Det är en känsla vi har, att det cirkulerar fler produkter i Sverige som inte uppfyller Elsäkerhetsverkets regler.

Hur stort är mörkertalet?

– Enormt, skulle jag säga. Under förra året testade vi 500 produkter och det finns säkert tiotusentals elektriska produkter på den svenska marknaden.

Försäljningsförbud

  • 2018: 162
  • 2019: 222
  • 2020: 405

Anmälningar, marknadskontroller och Tullverket

Under 2020 fick Elsäkerhetsverket totalt 219 anmälningar från konsumenter och andra användare om misstänkta brister hos elektriska produkter.

Av dessa har Elsäkerhetsverket genomfört marknadskontroll av 45 produkter. Utöver detta har Elsäkerhetsverket genomfört kontroller av ytterligare 75 produkter på eget initiativ.

Dessutom har Elsäkerhetsverket fått 147 anmälningar från Tullverket i samband med att myndigheten hittat produkter vid införsel som misstänks ha brister. 

400 produkter säljstoppades

Elsäkerhetsverkets utredning kan bland annat omfatta testning, kontroll av att produkten är korrekt märkt eller att rätt dokumentation finns.

Efter utredning om produkten har brister fattar Elsäkerhetsverket beslut om olika åtgärder beroende på vad som framkommit.

Elsäkerhetsverkets kontroller och företagens egna åtgärder omfattade drygt 500 produkter och åtgärderna innebar att drygt 400 produkter säljstoppades under 2020.

Exempel på stoppad produkt 2020

Elsäkerhetsverket fick en anmälan om ett tillbud där en anställd på en restaurang råkat ut för strömgenomgång då en värmelampa blivit strömförande.

Elsäkerhetsverket köpte in en lampa och lät prova den. Provningen visade att armaturen med den inbyggda ljuskällan hade åtskilliga brister.

Bland annat saknade lampan korrekt jordning, vilket innebar att höljet riskerade att bli strömförande vid fel. Dessutom var den inte märkt enligt kraven. Det innebar att risken för elchock och brand var hög.

Elsäkerhetsverket beslutade om försäljningsförbud och att redan sålda exemplar av produkten skulle återkallas från slutanvändarna.