Det nya avtalet innehåller bland annat en löneökning enligt märket på 7,4 procent och starkare regelverk vid anlitande av underentreprenörer.

– Det känns väldigt bra att den svenska modellen fortsätter att leverera och att vi lyckades enas om ett bra avtal utan att behöva ta till strejkvapnet. Nu har vi hittat en väg framåt som ska göra det lättare att stänga ute fuskande företag.

– Det här är en framtidsbransch och det är de seriösa bolagen som erbjuder bra villkor som ska få jobben, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Hade parterna inte nått en överenskommelse hade strejken brutit ut för 1 500 yrkesarbetare vid klockan 09.53 under onsdagen den 24 maj.

Nya teknikinstallationsavtalet enligt Byggnads

  • Löneökningar enligt märket på 7,4 procent från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Det innebär en löneökning på drygt 2900 kr över två år.
  • Höjd pensionsavsättning. 
  • Arbetsgrupper för bland annat skyddsombudens roll, hållbara resor och flexibla röda dagar.
  • Svensk byggkontroll – en helt ny partsgemensam kontrollfunktion som effektivt och snabbt granskar företag och underentreprenörer.
  • Starkare regelverk vid anlitande av underentreprenörer.

Kontrollen av underentreprenörer

I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för branschen hade facket krävt hårdare kontroll av underentreprenörer – utan att få gehör från arbetsgivarna i Installatörsföretagen.

I kollektivavtalet för installatörsbranschen – alltså för företag som installerar vatten, värmepumpar, ventilation och annat – finns sedan länge regler för hur företagen får anlita underentreprenörer.

Reglerna gör att installatörsföretag kan ta in underentreprenörer enklare än om de skulle följa medbestämmandelagen.

Det här har lett till att oseriösa aktörer brett ut sig, hävdar Byggnads.

”Bra med snabba resurser”

Installatörsföretagen bekräftar att det varit frågor om installationsprojekts möjlighet till snabb och flexibel bemanning samt sund konkurrens, som varit svåra att enas kring i förhandlingarna.

– Vi har haft förhandlingar där vi varit överens om mycket, med undantag för ett område. De förenklade regler för att anlita underentreprenörer som finns i vårt kollektivavtal har Byggnads velat avveckla. Behov av att öka upp bemanningen i projekt uppstår inte bara när arbetet kräver det.

– Det är också ett sätt att skapa en bra arbetsmiljö för företagens medarbetare genom att snabbt kunna ta in extra resurser vid sjukdom, vab och semester. Vi är glada att systemet blir kvar, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen, i en skritflig kommentar.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Tidningen Elektrikern och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.