Konflikten mellan Målareförbundet och Måleriföretagen är över.

En stor del av konflikten handlade om vem som ska få arbeta som målare, facket krävde att det ska vara utbildade målare, arbetsgivarna ville kunna anställa arbetare utan yrkeskompetens. Nu skriver Målarna på sin hemsida: ”Vi gick ut i strid för att försvara vår yrkesstolthet och den kompetens som är en grundbult i vår bransch och nu har parterna enats kring en lösning med starka skrivningar som garanterar detta under kommande avtalsperiod.”

Fackförbundet skriver även att ”det enorma stöd våra medlemmar visat under den här strejken har hjälpt oss att tydliggöra för Måleriföretagen att frågan: Vad är en målare? kräver ett hållbart svar våra medlemmar kan acceptera och att om vi inte levererar det svaret kommer vi sitta här igen. Med det sagt är strejken från nu avblåst.”

Läs mer om Målarnas nya avtal på Målarnas facktidnings sida.