Hallå där, David Fernhed. Du skrev ett öppet brev där du bjöd in den moderata riksdagsledamoten Marie Nicholson. Hur kommer det här sig?

– Jag tycker vi behöver ha en bredd i debatten när det handlar om avdragsrätt för medlemsavgiften till facket.

– Arbetsgivarna har ju vissa delar av sina medlemsavgifter till sina organisationer som är avdragsgilla. Jag tycker det känns orättvist, så det var därför jag bjöd in henne.

Medlemsavgiften till facket har varit avdragsgill tidigare?

– Ja, före 2007 var fackavgiften avdragsgill i många år, men det försvann när Reinfeldtregeringen ”reformerade” arbetsmarknaden.

– Löfven-regeringen återinförde avdragsrätten 2018, men så vann ju M/KD-budgeten och då drogs avdragsrätten bort igen. Så senast gällde avdragsrätt för fackavgift endast ett halvår.

– Och under hela den här tiden har arbetsgivarna haft rätt att dra av flera av sina medlemsavgifter till sina arbetsgivarorganisationer.

Lågt intresse hos Moderaterna

Vad fick du för respons av Marie Nicholson?

– Hon kom på ett möte och vi diskuterade, men jag kan väl konstatera att det finns lågt intresse för just denna fråga hos Moderaterna.

Hennes argument var att facket stödjer sossarna för mycket.

David Fernhed

– Jag lade fram mina argument, att man behöver vara två jämbördiga parter på arbetsmarknaden, att det blir fel om en part har skattelättnader för sina avgifter, men inte den andra. Hon förstod hur jag menade men hennes argument var att facket stödjer sossarna för mycket.

Ni enades i att ni var oeniga?

– Ja. Men nu har jag framfört vad jag tycker, och det var tydligt att det inte fanns något intresse hos Moderaterna att återinföra avdragsrätten för fackavgiften, men då får vi väl vara på den andra sidan, Socialdemokraterna, och försöka få dem att driva frågan.

Alla makthavare, oberoende av partitillhörighet, behöver höra vår sida.

David Fernhed

– Jag lyfte även andra frågor som är viktiga för oss i Elektrikerförbundet, som att vi behöver mer kompetensutbildning för våra solcellsmontörer. Jag tänker att alla makthavare, oberoende av partitillhörighet, behöver höra vår sida, vad vi tycker är viktigt för våra medlemmar.

”Moderater är för att kunna välja”

Marie Nicholson är riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i skatteutskottet, samt ersättare i arbetsmarknadsutskottet. Hon säger att hon uppskattade mötet med David Fernhed, men att hon inte delar hans syn på avdragsrätt för fackföreningsavgiften.

– Vi har andra prioriteringar än de han lyfter. Vi prioriterar till exempel att man ska kunna ha kvar mer av sin inkomst, och att stärka hushållens ekonomi. Det är den här regeringens prioritering. Moderaterna är för att man ska kunna välja, eller inte välja. Och då ska det vara lika.

Men nu är det ju inte lika mellan arbetsgivarna och arbetstagarna?

– Ja, men där delar inte jag hans syn. Det ena är en kostnad för ett företag, och det andra är en kostnad för individen, och om individen vill välja att lägga sina pengar på en fackföreningsavgift ska man absolut få kunna göra det, men man ska också kunna välja att inte göra det. Därför är det bättre att man har mer pengar kvar efter skatt.

Det ena är en kostnad för ett företag, och det andra är en kostnad för individen.

Marie Nicholson

I övrigt diskuterade David Fernhed och Marie Nicholson frågan om kompetensutveckling för solcellsmontörer, och det verkar ha gett mersmak hos Marie Nicholson.

– Det är en fråga jag har tagit med mig och diskuterat med mina kollegor om vi ska prioritera. Jag var inte medveten om den problematiken, att det kan finnas personer som har kunskap om just solceller, men inget annat. Då kan det ju bli en hel grupp som kan visa sig stå utanför arbetsmarknaden ganska snabbt.  

Här kan du läsa det öppna brevet.