Den omkomne ska vara en utländsk arbetstagare och anställningsförhållandena är inte helt utredda.  

– Det är ett utländskt företag med ett svenskt dotterbolag, så det är både ett utländskt och ett svenskt företag, säger åklagare Bengt Svensson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Jönköping, som leder utredningen av händelsen.

Mannen ska ha stått ensam i en lift vid olyckstillfället. På marken fanns andra människor, men om de var kollegor till den omkomne kan inte Bengt Svensson bekräfta.

– Det råder förundersökningssekretess. Men jag kan säga att han har fått ström i sig så att han avled. Det var ström i liften också, den hade gått sönder när de skulle köra ned den, men det fanns en nödkörning på den, så de fick ned den till slut.

För många dödsfall

Elektrikerförbundets Petter Johansson säger att han vill avvakta mer detaljer om händelsen för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som hänt.

– Just nu går våra tankar till arbetskamrater och anhöriga till den avlidne.

Men generellt säger han att just arbetsmiljö är förbundets mest prioriterade fråga vad gäller avtalsförhandlingarna för kraftverksavtalet.

Petter Johansson framför en byggnad
Elektrikernas ombudsman Petter Johansson är ansvarig för Kraftverksavtalet.

– För vi ser att i branschen sker alldeles för mycket svåra olycksfall och dödsfall. Så det är naturligt att vi driver arbetsmiljöfrågorna.

– Jag ser framför mig att vi kommer att ha många samförstånd med arbetsgivarparten i de här frågorna.

Viktigt med insyn och kontroll

Elektrikerförbundet driver bland annat frågan om förhandlingsskyldighet vid entreprenader. Det är en underrättelseskyldighet för nätägare som inte har egen personal att underrätta facket när de har stora entreprenader.

– Det är viktigt med ordning och reda och att vi får en möjlighet till insyn och kontroll. Men om det är applicerbart i den här aktuella händelsen vet vi ännu inte.

En annan fråga som förbundet driver är förbättrade vilotider för de anställda. Allt för att minska olycksrisken i branschen.

Åklagare Bengt Svensson kommer nu att utreda om ett arbetsmiljöbrott kan ligga bakom olyckan.

– Ja, vi kommer att försöka ta reda på orsakerna och om någon kan ställas ansvarig.