Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Här fattas bland annat beslut om a-kassans stadgar och budget. I år hålls stämman den 8 juni i Stockholm.

Till stämman ska medlemmarna välja ombud, 18 stycken, samt 9 suppleanter. Ombuden representerar medlemmarna i beslut som rör a-kassans verksamhet. Besluten handlar bland annat om ekonomi och stadgar.

Detta gäller

  • De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat sin kandidatur.
  • Nomineringen ska innehålla namn och personnummer på den nominerade.
  • Alla ombud ersätts med förlorad arbetsförtjänst och ersätts för sina utlägg i samband med stämman. Till föreningsstämman ska förtroendeposter till styrelsen väljas i år.
  • Frågor besvaras av a-kassans föreståndare Anna-Lena Lindberg via e-post: ombud@elektrikernasakassa.se

Processen

Nomineringstiden för stämmoombud startade den 24 februari och avslutas den 20 mars.

Elektronisk nomineringsprocess kommer användas via det digitala verktyget EasyVote.

Den 31 mars till den 9 april kan du sedan rösta på de som blivit nominerade i din valkrets. Även det gör du via EasyVote.

A-kassans valberedning

Patrik Ericsson, Lars Pettersson, Roger Person, Fredric Lundahl, Jonas Lindgren och Alexander Björnström.