Göran Söderlund var arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet mellan 1990 och 2012, innan han gick i pension.

Han minns väl allt arbete han lade ner på att se till så att höjden för eluttagens placering inte skulle bli i golvhöjd. Göran Söderlund varnade för ergonomiska risker för elektrikerna. Han menade att en standard i golvhöjd dessutom skulle strida mot EU:s arbetsmiljödirektiv.

Men andra röster menade att eluttagen inte kunde placeras på 900 millimeter i sov- och vardagsrum eftersom det skulle bli en risk för barn och vara estetiskt fel.

– Dessa ledamöter i den tekniska kommittén hade knappast någon utbildning i arbetsmiljö, enligt Göran Söderlund.

Var ska uttaget sitta?

I dag får utföraren och beställaren komma överens om på vilken höjd vägguttagen ska sitta i varje projekt. Men så har det inte alltid varit.

I föregångare till den nu gällande svenska standarden (SS 43701 02) gavs det generella höjdrekommendationer för eluttag. Då var standardhöjden 200 millimeter för alla vanliga uttag.

Men den ströks i samband med första utgåvan av standarden.

– Det gjordes för att det inte gick att nå konsensus inom SEK:s kommitté om en rekommenderad höjd, förklarar Joakim Grafström senior teknisk expert på Svensk Standard, i ett mejl till Elektrikern.  

Istället säger standarden nu att ”Eluttag placeras på en lämplig höjd som är anpassad till den användning och funktion som uttagen har.”

För vissa uttag finns dock rekommendationer, till exempel i kök och tvättstugor.

Joakim Grafström hänvisar till att det i Svensk Byggtjänsts publikation AMA EL, som ofta används vid upphandlingar av elentreprenörer står att uttag i bostäder för flyttbara elektriska bruksföremål ska placeras 300 millimeter över färdigt golv.

– Den höjden har valts för att undvika placering på samma höjd som rör för värme. Höjdmåttet är alltså inget som framgår av svensk standard, framhåller han.

Svensk standard

Det var 2010 som Göran Söderlund satt med som representant för Elektrikerförbundet i en teknisk kommitté i Elektriska kommissionen, nuvarande Svensk Elstandard, tillsammans med representanter från Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och flera myndigheter och företag. Där försökte Göran Söderlund påverka vilken standard det skulle bli för eluttagens höjd.

Inom Svensk elstandard, SEK, är arbetet organiserat i referensgrupper som består av flera tekniska kommittéer.

Göran Söderlund
Göran Söderlund var tidigare arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet.

Standarderna bestäms i ett internationellt och europeiskt samarbete. Men ibland kan det hända att man bara tar fram en svensk standard.

– Vi på Elektrikerförbundet och även Arbetsmiljöverket blev överkörda där i den tekniska kommittén, säger Göran Söderlund, som lägger till att han själv och Svensk Elstandards vd båda även satt med som ledamöter i Elsäkerhetsrådet och även där diskuterade ämnet.

Lämplig höjd

Till slut infördes en allmän standard för vanliga vägguttag på 200 millimeters höjd. Men den standarden är nu borttagen sedan flera år. 

Idag ska eluttagen placeras på en lämplig höjd som är anpassad till den användning och funktion som uttagen har.

– Det var ju främst när det byggdes mycket bostäder på 1970- , 1980 och 1990-talen som vi inte ville krypa efter golvet. Idag tror jag inte det där är ett lika stort problem som tidigare, säger Göran Söderlund.