Elektrikerförbundet och Sesol slöt det rikstäckande kollektivavtalet sista januari. 

Uppskattningsvis omfattas mellan 600 och 700 av de runt tusen anställda av det nya avtalet.  

– Vi har tecknat ett hängavtal och tillhörande solcellsöverenskommelse med Sesol, säger Petter Johansson, central ombudsman som förhandlat med bolaget för Elektrikerförbundets räkning. 

Sesol är leverantör av solpaneler, laddstationer och batterier för solel med all personal anställd i egen regi. Många av de anställda som Elektrikerförbundet nu vill medlemsvärva är unga.

– Solcellsföretagen tillhör inte någon ny bransch, men har en ny teknik, förklarar Petter Johansson. 

På bolaget arbetar allt från montörer och elektriker till projektledare. 

Ska bilda lokala klubbar

En del av solcellsmontörerna är renodlade elektriker, andra har annan bakgrund, men ändå en relevant utbildning för jobbet. 

– För den sistnämnda gruppen finns ett extra behov av att vi förklarar vad den svenska modellen, kollektivavtal och vad en god arbetsmiljö innebär. Vi kan verkligen bidra med att förklara detta på en grundläggande, basal nivå, säger Petter Johansson.   

Petter Johansson i halvfigur.
Petter Johansson, ombudsman på förbundskontoret.

Elektrikerförbundet har redan tillsammans med företaget en tydlig idé om hur de vill att arbetet med att organisera de anställda på avtalsområdet ska ske. 

Representanter från förbundet ska träffa dem och informera om vad det innebär att kollektivavtalet har slutits, men också hjälpa till med att bilda lokala klubbar ute på arbetsplatserna. Det ska även hållas  flera arbetsplatsträffar.

Den 1 och 2 mars ska Elektrikerförbundet få träffa alla anställda på en stor bolagskonferens. 

– Vi är inbjudna av företaget att vara med på Elmia och prata om medlemsskap i Elektrikerförbundet och fördelarna med att ha ett kollektivavtal på arbetsplatsen, säger Petter Johansson. 

Pragmatiskt

Diskussionerna och förhandlingarna mellan förbundet och företaget som föregick det nya avtalet fördes först lokalt en tid. Petter Johansson kom in i förhandlingarna för någon månad sedan. Han har förståelse för att det tar lite längre tid när det handlar om en så stor organisation som Sesol har. 

– Vi har samtalat med företaget och löst upp en del knutar i pragmatisk anda. Jag har upplevt att det har varit en gedigen vilja från företagets sida att vi ska komma i mål med detta, säger Petter Johansson.

Vi har samtalat med företaget och löst upp en del knutar i pragmatisk anda.

Petter Johansson

Amanda Bitchi Högberg, hr-chef på Sesol, är också nöjd med att kollektivavtalet nu är påskrivet och klart.    

”Då mer än hälften av vår organisation består av solcellsmontörer och elektriker har en kollektiv anslutning varit en prioritet från oss. Det känns väldigt bra att ha landat i ett avtal tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet och ge våra anställda den trygghet som det innebär”, skriver hon i ett mejl.