Vad får jag koppla själv, när arbete med el behöver göras hemma?

Du får göra en del enklare arbeten, men det gäller bara om du verkligen vet hur du ska göra. Annars kan det bli farligt. Olagligt elarbete är straffbart. 

Skarvsladdar, strömbrytare och vägguttag – vad räknas som ”enklare arbete”?

Enligt Elsäkerhetsverket är det dessa arbeten: 

  • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
  • Byta glödlampor
  • Byta lamphållare
  • Montera skarvsladdar
  • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
  • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Om jag tror mig veta hur man gör, men bara är lite osäker?

Gör det inte. Ring istället ett elinstallationsföretag. 

Var kan jag hitta mer information om hur jag kopplar säkert hemma?

Elsäkerhetsverket har en webbtjänst som heter Koppla säkert. Där kan du läsa mer om vad du får göra själv.

Vad är olagligt elarbete?

Det är elarbeten som du gör utan att ha behörighet för dem. 

Till exempel om du byter ut lamputtag mot en fast installerad armatur eller drar kablar genom elrör och dosor. Då måste du anlita ett elföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Kom ihåg att företaget även ska vara registrerat för verksamhetstypen ”Bostäder” för att få göra installationer hemma hos dig. Det kan du kontrollera med Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget