Det var i slutet av april som målning med fluorescerande färg utfördes i Facebooks lokaler i Luleå.

Målarna hade regelrätta andningsskydd, men det hade inte de elektriker som arbetade i en närliggande lokal.

Under arbetet fick flera av elektrikerna huvudvärk, en av dem så kraftigt att hen blödde näsblod två gånger under arbetsdagen.

Visade tecken på förgiftning

Till slut påtalade elektrikerna problemen för sin arbetsledare som stoppade arbetet. Fem personer uppvisade förgiftningssymptom.

Händelsen anmäldes som allvarlig arbetsolycka till Arbetsmiljöverket ”då de kemikalier som inandats är hälsovådliga och kan ge framtida hälsoproblem”.

Totalt befann sig 11 personer i riskområdet under längre tid än en timme. Det beslöts att samtliga skulle hälsoundersökas.