Det var Rickard Eklund, VK31, som skrivit en motion med innebörden att Elektrikerförbundet ska sluta med ensidig samverkan med Socialdemokraterna, för att istället ta initiativ till en bred facklig opinionsbildning med övriga fackförbund och centralorganisationer.

Martin Berggren, även han VK31, debatterade för motionen, och fick gehör från VK28:s Bengt-Erik Näslund.

Dessa fick dock en radda debattörer mot sig. Bland dessa David Aura, VK21, Marcus Frej, VK8, Nina Alexandersson, VK9 och Robert Harlin, VK28, som alla lyfte sina argument för varför förbundet bör fortsätta att samverka med endast Socialdemokraterna.

Styrelsen: ”Vore ett misstag”

I sitt svar till motionen skriver förbundsstyrelsen bland annat:

”Men att i det läge som landet befinner sig i för tillfället, med en Socialdemokratisk minoritetsregering och ett stundande val till hösten, då ta ytterligare avstånd från det parti som vi en gång i tiden var med och bildade tror vi vore ett misstag.

Vi har inte på mycket länge sett så många kamrater på de olika socialdemokratiska listorna som vill driva frågor ur elektrikers synvinkel.

Vi kan dessutom se att stödet för Socialdemokraterna i allmänhet ökar och i synnerhet för Magdalena Andersson som tydligt visat att man är på väg i en annan riktning nu än för bara ett halvår sedan”.

Förbundsstyrelsens avslag på motionen klubbades sedan igenom.

En annan lång debatt under tisdagen handlade om förslagen om ny geografi och nya valkretsar i förbundet. Även här vann förbundsstyrelsens förslag.