Anders Gustin svarar på tidningen Elektrikerns frågor via mejl, eftersom han vid tillfället var på resande fot utomlands.

Hur påverkar den rådande komponentbristen era medlemsföretag?

– Vi kommunicerar ständigt med dem och har en bra dialog. Därav vet vi att en hel del av dem påverkas av sena leveranser av material.

Om det blir större störningar och förseningar så att det påverkar kontraktstiden riskerar våra medlemsföretag att drabbas av viten.

Anders Gustin, Installatörsföretagen

Hur påverkar situationen i övrigt byggprojekt, deadlines och slutbesiktningar?

– Det här är ett problem för hela bygg- och installationssektorn. Alla påverkas på något vis, men olika mycket. Det innebär att vissa av våra medlemsföretag har projekt som innebär knappt nämnvärda problem med materialleveranser, medan andra yrkeskategorier sitter i projekt med rejäla problem som då helt stannar av.

– Störningar i projekt som innebär att tidsplaner måste justeras gör att produktionen och lönsamheten påverkas negativt. Projekten kan inte drivas effektivt och en hel del omdisponering av arbetsmoment och flytt av personal mellan olika projekt förekommer. Om det blir större störningar och förseningar så att det påverkar kontraktstiden riskerar våra medlemsföretag att drabbas av viten.

Hur stort skulle ni uppskatta att problemet med komponentbrist är?

– Det är omöjligt att sätta en siffra på. Men min uppfattning baserat på dialogen med våra medlemsföretag är att problemet är vanligt förekommande.

Anders Gustin
Anders Gustin, chef för Installatörsföretagens branschavdelning.

Vilka branscher är det främst som drabbats?

– Eftersom detta drabbar hela bygg- och installationssektorn så rör de alla våra teknikområden i olika delar och då även byggaren och andra sidoentreprenörer.

Vad händer nu, efter pandemin?

– Min bedömning är att problemen kommer att kvarstå tills vidare. Detta eftersom återhämtningen är eftersläpande.

Gör ni några särskilda satsningar för att motverka dessa effekter?

– Det är svårt för oss att påverka leverantörer och leverantörsproblem. Vårt fokus kommer fortsatt att ligga på att stötta våra medlemsföretag i deras vardag.

Vilket stöd har era medlemmar behövt med tanke på komponentbristen?

– Vi stöttar med rådgivning och entreprenadjuridik. Syftet är att tydliggöra för våra medlemsföretag hur de kan agera i projekt för att minimera risker och undvika viten. Våra entreprenadjurister har flera webbinarier som rullar. De är väldigt uppskattade och välbesökta.