El-ettans David Wikström har länge lyft de problem han sett under den skolinformation han har gjort för fackets räkning ute på el- och energiprogrammen. Särskilt handlar det om problem på lärlingsprogrammen.

– Vad jag har sett är att genom lärlingsprogrammen kan skolorna minska såväl lokalytorna som lärartiden, säger han.

Han fortsätter:

– Det är något jag sett främst på friskolorna som Yrkesgymnasiet och Praktiska gymnasiet. Det här leder till att eleverna inte får göra alla praktiska moment som de behöver för att lära sig.

Vinst ställs mot elevernas behov

David Wikström påpekar att han tycker sig ha sett att lärlingsutbildningarna fungerar bra på många andra program, det är just på elprogrammet som konceptet inte fungerar.

Då blir det ett problem med friskolor som plockar en del av elevpengen i fickan.

David Wikström, Elektrikerna

– För företagen vill inte ta emot praktikanter som inte ens kan vad färgerna på kablarna betyder. Det blir en för stor börda för företagen.

Han säger att det är många killar med olika diagnoser och dåliga betyg som väljer el-programmet.

– Det innebär att det krävs att det läggs mer resurser på lärartäthet och så vidare. Då blir det ett problem med friskolor som plockar en del av elevpengen i fickan.

– Lärarna vill ju att det ska gå så bra som möjligt för eleverna, men när en del av elevpengen ska gå till vinst så blir det svårt. Det finns bra friskolor som fungerar, men det är väldigt tydligt när det handlar om koncernskolorna som ligger ute på börsen och ägs av riskkapitalbolag att det finns ett vinstintresse, att det sparas på varje elev.

Kommunala skolor fungerar bättre

David Wikström säger sig märka att det är väldigt få kommunala skolor som använder sig utav lärlingsprogram, och på de kommunala skolor som ändå gör det fungerar det bättre än på friskolorna.

Och han säger att han sett även goda exempel, särskilt på besök runt om i landet.

– Jag tror det var i Kramfors där ett kommunalt värmekraftverk sponsrat skolan med ett värmekraftverk i miniatyr. Så det här kan vara ett storstadsproblem. Friskolorna finns främst här.

Eftersom det är dyrt med el-materiel så köper många skolor in billigt materiel för privatpersoner, men man måste ha det bästa på marknaden för att det ska passa i en skola.

David Wikström, Elektrikerna

Satsar på billigt el-material

De problem han sett handlar bland annat om el-materialet på skolorna, och inte minst om praktikplatserna.

– Eftersom det är dyrt med el-materiel så köper många skolor in billigt materiel för privatpersoner, men man måste ha det bästa på marknaden för att det ska passa i en skola. För det ska klara av att sättas upp 100 gånger utan att gå sönder.

– Som det är nu så möter eleverna material de aldrig arbetat med när de är ute på praktik, och det är såklart ett problem.

Praktikanterna fick jobba själva

När det handlar om praktikplatserna på lärlingsprogrammen lyfter han flera faktorer. 

– Många friskolor har anställt en person som bara raggar praktikplatser, vilket gör att många el-lärare inte har en aning om var eleverna är på sin praktik. Det handlar om dålig styrning.

Ta bort vinstuttagen, för då kommer de här skolorna som bara är intresserade av att tjäna pengar att försvinna.

David Wikström, Elektrikerna

– Och dessutom är företagen tänkta att värdera praktikantens kunskap, men de är ju inga lärare. Så jag tycker att det måste ha blivit en miss där.

Vad är det värsta du sett vad gäller APL?

– En egenföretagare som hade tre praktikanter som han släppte på olika ställen varje dag och som fick jobba själva. Det var en lärlingsutbildning på en friskola. Det här märkte el-läraren genom att de här eleverna var i skolan för att den elektriker de åkte runt med var sjuk.

Ta bort vinsten – förstatliga skolan

Så vad anser du krävs för att komma till rätta med det här?

– Jag anser att i grund och botten måste politikerna tillföra pengar i systemet, för bra yrkesutbildningar kostar pengar. Därutöver ta bort vinstuttagen, för då kommer de här skolorna som bara är intresserade av att tjäna pengar att försvinna, samtidigt som de som är intresserade av att ha en bra skola men vill ha hög valfrihet finnas kvar.

– En annan grej skulle vara att förstatliga skolan igen, för att börja om från början. Vad kostar ett el- och energiprogram egentligen, för att säkerställa en bra utbildning?

– För om utbildningen inte gör eleverna anställningsbara så har ju systemet slösat bort tre år för den enskilde eleven. Det kan inte vara så det var tänkt från början.