Tidningen Elektrikern kontaktade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) angående de uppmärksammade bristerna i yrkesutbildningarna.

Hon valde att svara via e-post. Här nedan är tidningens fråga, och ministerns svar.

Elektrikerns fråga:

Det behövs elektriker för att klara klimatomställningen, men många utbildningar håller inte måttet. Vi har exempel på utbildningar där vare sig teori eller praktik fungerar.

Särskilt gäller det de så kallade lärlingsutbildningarna på gymnasiet, där minst 50 procent ska vara praktik. Vi har ett sådant exempel, där flera el-elever på Yrkesgymnasiet i Norrköping fick sin praktik på en byggstädfirma.

Vad gör regeringen för att säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningarna, och särskilt då lärlingsutbildningarna på gymnasiet?

Skolministerns svar:

”En förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet är ett bra samarbete mellan skola och arbetsliv. Av den anledningen har det funnits statsbidrag för att utveckla yrkescollege och liknande samverkansmodeller.

Regeringen har tillsammans med parterna och branscherna på arbetsmarknaden stöttat yrkeslandslaget och WorldSkills Sweden som en del av att verka för fler platser för arbetsplatsförlagt lärande och ett ökat intresse för yrkesutbildningarna.

Regeringen har tillsammans med parterna och branscherna på arbetsmarknaden stöttat yrkeslandslaget och WorldSkills Sweden.

Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister

För att stärka kvaliteten inom yrkesprogrammen har även åtgärder vidtagits för att höja yrkeslärarnas kompetens och Skolverket organiserar en rad utvecklingsinsatser för yrkesprogrammen, exempelvis handledarutbildning och insatser för att förbättra det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

APL är ett viktigt inslag i all yrkesutbildning och sedan 2018 har målgruppen för statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning vidgats till att även omfatta lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogrammen.”

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom,
Utbildningsdepartementet

Tillägg:

”Och som info kan man ju också säga att det är Skolinspektionen som har ansvaret att regelbundet granska de gymnasiala yrkesutbildningar för att se att de följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.”

Vidar J Lindgren,
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Utbildningsdepartementet