Ett skyddsombud från Transportarbetareförbundet stängdes av från sitt jobb på Ringhals. Facket menar att avstängningen hängde samman med skyddsombudsuppdraget och stämde Ringhals.

Nu har förhandlingarna ägt rum i Varbergs tingsrätt.

Elektrikernas ombudsman Jonas Lindgren deltog i en manifestation utanför tingsrätten.

– Det är viktigt, dels för att visa stöd för den enskilde medlemmen och för Transport, dels för att lyfta det faktum att även om man är inhyrd så ska man ha möjlighet att påverka arbetsmiljön och säga sin åsikt utan att bli avstängd från arbetsplatsen, säger han.

Vi har haft flera medlemmar som blivit bortplockade för att de blivit obekväma och ställt krav på ordning och reda.

Jonas Lindgren, ombudsman Elektrikerna

Inhyrt bevakningsföretag

Anledningen att förhandlingarna ägde rum i tingsrätten och inte i Arbetsdomstolen beror på att Transport inte har kollektivavtal med Ringhals, utan med det bevakningsföretag som Ringhals hyr in arbetskraft från.

Bakgrunden till ärendet i Varbergs tingsrätt går två år tillbaka i tiden. Skyddsombudet, som var inhyrd som säkerhetsvakt på Ringhals, fick veta att han inte längre var välkommen till sitt jobb på Ringhals.

LO-fack manifesterade utanför domstolen.

Enligt facket straffades han för sitt fackliga arbete. Ringhals menar å sin sida att de inte alls var det fackliga arbetet som var anledningen. Istället berodde det på ”samarbetssvårigheter” och problem med skyddsombudets ”värdegrund”.

Även elektriker har plockats bort

Elektrikerförbundet har mellan 30-50 medlemmar som är inhyrda på Ringhals, och förbundets ombudsman Jonas Lindgren ställer sig bakom Transports tolkning av anledningen till att skyddsombudets plockades bort från Ringhals.

– Vi har haft flera medlemmar som blivit bortplockade för att de blivit obekväma och ställt krav på ordning och reda och att arbetsmiljöföreskrifter ska följas, så det här är ingen nyhet för mig.

På plats under manifestationen utanför Varbergs tingsrätt var representanter från LO-sektionen i Varberg/Kungsbacka. Totalt åtta förbund representerades, däribland Elektrikerförbundet.