Etak består av Elektrikerförbundet, Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Installationsföretagen.

Vi har tillsammans tagit fram ett stöd i arbetet med skyddskommittéer och den vänder sig till skyddsombud och chef/arbetsgivarföreträdare eller människor som på annat sätt har kontakt med skyddskommittéer.

Syftet är att skriften ska ge stöd och öka kunskapen i arbetet runt skyddskommittéer och hjälpa till att komma i gång med att få ett bra skyddskommittéarbete.

Innehåller lagstiftning och tips

Skriften innehåller lagstiftning som reglerar bestämmelserna kring skyddskommittéer så som arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljölagen och föreskrifter.

Till exempel tar den upp sådant som:

  • Varför skyddskommitté?
  • Hur många bör vara med
  • Skyddsombudens roll
  • Tips på vilka frågor som kan vara bra att ta upp
  • Förslag på dagordning
  • Årshjul under verksamhetsåret
  • …samt lite var man kan få hjälp i sitt arbetsmiljöarbete med länkar, som systematisk arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, säkra jobb, checklistor och så vidare.

Ni finner skriften på Prevents hemsida.

Prevent

Prevent ägs av LO, Svenskt Näringsliv samt PTK.

Prevent tar fram olika stöd och utbildningar i arbetsmiljöarbete, utbildningar och skrifter/checklistor som finns på Prevent.se