Mannen jag möter i trappuppgången småspringer. Från pannan droppar svettpärlor. På jackan står det Budbee i gröna bokstäver.

Han ringer på en dörr och en kvinna öppnar. Hon säger att hon inte ska ha något paket från Svenskt Tenn och visar ett SMS där det står att varorna är slut och att någon leverans inte kommer att ske.

Mannen vädjar om att hon ska ta emot försändelsen. Svettpärlorna i pannan har förvandlas till rännilar. Efter en kort tvekan tar kvinnan emot paketet och signerar med sitt namn.

Mannen tar tre trappsteg i taget när han springer ner genom trapphuset. Utanför porten står hans cykel med släpvagn. På sidorna står det ”Budbee with love”.

Pandemin har förändrat människors köpmönster. All fler beställer hem varor och färre handlar i butik.

Företaget har slutit kollektivavtal med Transport, men de flesta som kör ut paketen är anställda av bemanningsföretag eller små åkerier.

Mats Wingborg

Budbee är ett av de företag vars verksamhet exploderat. Andra har namn som Airmee, Instabox, Early Bird och Best Transport. Därutöver finns de företag som kör ut mat från restauranger, som Foodora och Uber Eats.

En del av dessa företag har kollektivavtal, andra inte. Men det är snarast en annan sak som är utmärkande: Många åker runt med ett företagsnamn på tröjan men är i själva verket anställda av ett annat företag.

Så är det just med Budbee. Företaget har slutit kollektivavtal med Transport, men de flesta som kör ut paketen är anställda av bemanningsföretag eller små åkerier. Särskilt många jobbar för Pay Salary som saknar kollektivavtal.

Pressen på de anställda är också stor. Enligt en lönetabell som läckte ut för en tid sedan behöver Budbees bud göra 80 leveranser per skift för att komma upp i en lön på 200 kronor i timmen. Ett beting som är omöjligt att klara.

Samma tendenser ser vi på andra delar av arbetsmarknaden. Inget område är skyddat. Det gäller även elbranschen.

Mats Wingborg

Sektorn som levererar paket och mat från restauranger är extrem. Men samma tendenser ser vi på andra delar av arbetsmarknaden. Inget område är skyddat. Det gäller även elbranschen.

Elproducenter och elnätsföretag lägger ut drift och underhåll på andra företag, som i sin tur lägger ut uppdrag på företag längre ut i kedjan. Inte sällan tvingas elmontörer att byta arbetsgivare efter nya upphandlingar.

För några år sedan intervjuade jag flera elmontörer som vittnade om att de visserligen hade fått behålla samma lön när de bytt arbetsgivare, men att jobbet blivit mer stressigt och att de oftare arbetade ensamma.

Jag hinner växla några ord med mannen från Budbee innan han cyklar vidare. Nej, han vill inte svara på några frågor om lön och arbetsvillkor. Han har nyligen börjat arbeta för Budbee och är rädd för att förlora jobbet.

”Jag vill inte ha några problem”, säger han.