Den 10 augusti tas Installatörsföretagens medlemsföretag på arbetsplatser som är bundna av Installationsavtalet i Sjöbo kommun ut i strejk om ingen lösning nåtts innan dess.

Skulle ingen lösning på konflikten nås innan 24 augusti tas ytterligare arbetsplatser ut i strejk, det gäller arbetsplatserna Kristiands Badrike i Kristianstad och Slottsstadens skola, i Malmö.

Hur har ni tänkt när ni valt just dessa arbetsplatser?

– Det gäller att hitta en balans, ska man stänga bron till Danmark under semestertider, eller ska man ta något som är mindre? Och då har vi landat i detta.

Tema Elektro i Blentarp är ett elinstallationsföretag och har en drygt handfull anställda.

Vi kan inte heller vänta med att vidta åtgärder hur länge som helst.

Mikael Pettersson, förhandlingschef vid Elektrikerförbundet.

– Det bästa scenariot är att de blir medlemmar i Installatörsföretagen, så kan de gå under Installationsavtalet, säger Mikael Pettersson och fortsätter:

– Anledningen till att vi vill att företaget tecknar kollektivavtal är dels att de som jobbar där ska få sådant som rätt lön, semester och pensionsavsättningar, men det handlar även om en konkurrenssituation för de företag i området som har kollektivavtal. Man ska inte kunna pruta på jobben. Man ska jobba på samma villkor.

Vad har ni fått för respons från er motpart, Installatörsföretagen?

– De står upp för den svenska modellen men tycker att det är olyckligt att vi måste dra in andra företag i detta, och särskilt under sommarperioden. Även om de förstår att vi har rätt att göra så här.

– Det är såklart inte optimalt att ta till sådana här åtgärder under sommartid, men vi kan inte heller vänta med att vidta åtgärder hur länge som helst.

– Det är också viktigt att veta att vi tecknar över 100 avtal per år, och de allra, allra flesta utan att behöva ta till sådana här åtgärder. Jag hoppas det här löser sig inom kort, och att företaget börjar förhandla med oss eller blir medlemmar i Installatörsföretagen.