Antalet anställda lärlingar under förra året landade på 976 stycken. Året innan, 2019, var antalet anställda lärlingar 1 377 stycken, så det är en markant minskning.

Och nedgången ser ut att fortsätta. Hittills i år har endast 170 lärlingar anställts.

Även antalet utfärdade certifikat har minskat med cirka 10 procent under 2020 till 1839 certifikat. Antalet utfärdade ETG-certifikat under perioden stannade på 350.

ECY har under året också genomfört ett 40-tal valideringar av personer med utbildning och arbetslivserfarenhet från andra länder.