Projektet heter ”När viruset kom till jobbet” och är tänkt att skildra hur medlemmarna i Elektrikerna och de andra LO-förbunden har haft det under coronapandemin.

Hur har arbetsvillkor och arbetsmiljö förändrats? Vilket skydd mot smitta har funnits för dig?

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek får regelbundet dokumentation från fackförbunden, men i det här fallet bestämde de sig för att de också vill ha arbetstagarnas egna berättelser så att inte bara fackförbundens bild går till historien.

– Det kan vara både negativa och positiva historier, men vi vill ha deras röster. Det leder till en mer demokratisk historieskrivning, säger Catalina Benavente, arkivarie som är med i projektet, till Kommunalarbetaren.

Det kan vara både negativa och positiva historier, men vi vill ha deras röster. Det leder till en mer demokratisk historieskrivning.

Catalina Benavente, arkivarie

Insamlingen pågår till slutet av september nästa år eftersom pandemin är pågående. En del personer kan också vilja smälta sina upplevelser innan de berättar, säger Catalina Benavente.

Eftersom det kan finnas känsligt innehåll i berättelserna kommer ett fåtal personer att gå igenom dem och avidentifiera berättaren. Originalen sparas och får inte visas förrän om 70 år.

– Om vi kan avidentifiera och har tillräckligt underlag per förbund kommer vi kunna tillgängliggöra berättelserna till forskningen när projektet är slutfört. Då blir det tillgängligt hos oss, man får komma och titta på det i första hand. Vår uppgift är att samla in så att forskare får titta på det. Och forskare för oss är alla, medlemmarna i förbunden är nästan de viktigaste. Det är för dem vi finns.

Hur har intresset varit hittills?

– Det har kommit in en del, det är jätteroligt och vi hoppas att det kommer ta fart nu.

Fyra tecknade pratbubblor i olika färger
   

Länk: Här hittar du enkäten

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Den här artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Elektrikern och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.