Sjuka ska stanna hemma

Chefen informerar återkommande och följer upp att de anställda stannar hemma vid symptom på covid-19.

Symptom att vara uppmärksam på är enligt Folkhälsomyndigheten hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, nedsatt lukt- och smaksinne och diarré.

Bild: Shutterstock/edit

Förebygg trängsel i kollektivtrafiken

Ändra, om det går, arbetstiderna för att slippa trängsel i kollektivtrafiken till och från arbetet.

Exempel på tider då många reser till och från jobbet är klockan 07–09 samt 16–18.

Bild: Shutterstock/edit

Se till att färre träffas

Två tecknade personer med pratbubblor ovanför sina huvuden

– Skapa mindre arbetsgrupper och, om det är möjligt, minimera personalstyrkan som finns på arbetsplatsen.

– Om ni ska ha möten: Ställ om möjligt in fysiska möten och håll dem istället digitalt.

– Undvik att personal från olika arbetsgrupper träffar varandra. Schemalägg pauser och luncher, så att färre tar rast samtidig. Förhindra trängsel vid till exempel kaffeautomat och i hissar

– Se till att alla kan hålla säkert avstånd från varandra. Släpp inte in fler personer än vad arbetsplatsen tillåter ur ett smittskyddsperspektiv.

Bild: Shutterstock

Hygien

Se till att god handhygien kan upprätthållas.

Alla anställda bör regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten i minst 20 sekunder – eller annars använda handsprit.

Bild: Shutterstock/edit

Ventilation och städning

En tecknad ac-anläggning

Se till att ventilationen räcker för det antal människor som befinner sig i lokalen, och städa lokalerna dagligen.

Arbeta i mindre grupper och anpassa antalet personer till rummets volym och ventilation.

WHO, ECDC och andra organisationer rekommenderar att ventilationen är igång två timmar före och två timmar efter arbetsdagen för att föroreningar och smittämnen ska ventileras ut.

Bild: Pixabay/Edit

Kundkontakter

På arbetsplatser med kundkontakt: Sätt upp barriärskydd framför personalen och, om möjligt, byt arbetssätt genom att till exempel införa självservice.

Bild: Shutterstock/edit

Skyddsutrustning

Ett tecknat munskydd

Använd vid behov personlig skyddsutrustning.

Du kan läsa mer om vad som gäller kring personlig skyddsutrustning mot covid-19 här.

Bild: Pixabay/Edit