Bland annat kunde inte Eitech redovisa någon riskbedömning för arbetstagare i riskgrupp.

Därutöver framkom att Eitech inte anmält alla corona-konstaterade fall som inträffat i verksamheten.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Eitech gör en undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena.

I detta ska man särskilt ta hänsyn till:

  • Vilka arbetsmoment som kan innebära en smittorisk
  • Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion
  • Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen
  • Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet

Dessutom ska Eitech anmäla alla konstaterade fall som inträffat i verksamheten på Nortvolt till Arbetsmiljöverket.