Småländska Garo, med huvudsäte i Gnosjö, har en bred produktion av elmaterial som centraler, kabelskåp, laddstationer och uttagsboxar.

Nyligen släpptes en ny serie utomhusskåp med förmonterad utrustning för belysningsstyrning. Finns färdig i tre olika varianter:

  • Extern styrning
  • Ljusrelä med sensor
  • Ljusrelä med astrour

Skåpen finns i ett par olika bredder och är 1140 mm höga.

Gemensamt är dock att de är tillverkade med ett hölje med beläggning av Magnelis. Detta är en blandning i ytlagret av aluminium, magnesium och zink – och ett namn som lär bli allt vanligare bland material som elektriker arbetar med.

Om vi kapar en plåt så ’läker’ snittet efteråt och vi behöver inte efterbehandla efter ändar och kapningar.

Robert Nydén, produktchef Garo

– Dels är det ett tåligt material, korrosionståligt och klarar svåra miljöer. Sedan är det också ”självläkande”. Om vi kapar en plåt så ”läker” snittet efteråt och vi behöver inte efterbehandla efter ändar och kapningar. Det här gäller plåt upp till 6 mm:s tjocklek, säger Garos produktchef Robert Nydén.

Självläkningen av klippkanter och repor är en galvanisk process som uppstår i fuktig miljö mellan grundämnen med olika elektrisk laddning.

Genom detta fenomen så ”vandrar” delar av ytbeläggningen till den blottade klippkanten och det uppstår ett skyddande skikt.

Processen tar olika lång tid i olika miljöer, men det här skyddet innebär att det klarar tuffa miljöer gällande klimat, snöröjning, trafik och uppnår vandalklass IK 10.

Ja, så klarar ytan hundpiss och liknande.

Robert Nydén, produktchef Garo

Ytan är dessutom tålig mot klorid och ammoniak, och är godkänt för korrosivitetsklass C5. För att tala klarspråk så…

– Ja, så klarar ytan hundpiss och liknande, säger Robert Nydén. 

Även klimatmässigt lanseras Magnelisbeläggning som en fördel, då den släpper från sig 80 procent mindre miljöfarliga utsläpp (läs zink, magnesium, aluminium) än standardgalvat material. 

Magnelis blev godkänt i Sverige 2014, och som elektriker har du nog börjat stöta på materialet från vissa leverantörer av stegmaterial, stolpar och skåp. Dock långt ifrån alla. 

– En nackdel är att det inte går att svetsa i materialet. Det är lite dyrare också men vi ser vinster i att inte behöva efterbehandla färdiga produkter som vi gör annars, säger Robert Nydén.