Det finns mycket som man kan berätta om Sven Olof, och några minnesvärda ord måste bara berättas. 

Sven Olof började sin fackliga ombudsmannabana i Karlstadsavdelningen,  avd 16 den 1 februari 1966.

Där skötte Sven Olof kassörsjobbet, samt ansvarade för kraftverksfrågorna.

Sven Olof hade en utbildning som installationselektriker bakom sig. Han hade tidigare varit industrielektriker i Arvika och kraftverksmaskinist hos Vattenfall, innan han 1962 flyttade till Uddeholm och driftcentralen i Forshult.

År 1976 utsågs Sven Olof till förbundsombudsman i Stockholm för kraftverksområdet. År 1980 utsågs han till kassaföreståndare i Elektrikernas arbetslöshetskassa och på 1981 års kongress valdes Sven Olof till förbundskassör.

Ett uppdrag han tillträdde 1 januari 1982, då han tog över efter Tor-Erik Okhall. Förbundskassörsjobbet lämnade Sven Olof vid årsskiftet 1994/1995 för att någon månad senare gå i pension.

Att vara förbundskassör på den tiden var minst sagt en heltidssyssla.  Sven Olofs arbetsuppgifter var bland annat förbundets ekonomi, kassaföreståndare i Elektrikernas arbetslöshetskassa, ordförande i förbundets försäkringskommitté, tidningskommitté, personalfrågor, löne- och pensionsfrågor för förbundets samtliga ombudsmän och förbundets datauppbyggnad, samt ansvar för fastigheten vid Upplandsgatan 14.

Sven Olof var en arbetsmyra och skötte dessa arbetsuppgifter med stor respekt och kunnighet. Sven Olof var alltid lyhörd men också bestämd med att följa de regelverk som förbundet fastställt.

Han var en mycket god arbetskamrat och man kunde alltid rådgöra med Sven Olof om man hade frågor att utreda.

På 1981 års kongress beslutade förbundet att efter en motion från avd 11 införa kollektiv hemförsäkring för samtliga medlemmar. Det blev en arbetsuppgift som Sven Olof och försäkringskommittén under lång tid fick arbeta med. 

Politiska motståndare drev domstolsprocesser mot förbundet om att detta ej var förenligt med våra stadgar. Det slutade med att förbundets medlemmar nu har en hemförsäkring via Folksam.

Sven Olof fick ytterligare ett uppdrag, nämligen att skriva ”en” bok om förbundets historia. Han började uppdraget med att beskriva hemförsäkringens införande.

När Sven Olof skrivit omkring 400 sidor av ”bara” hemförsäkringshistorien fick Sven Olof uppdrag att fortsätta skrivandet, så det även blev en 400-sidors bok om förbundets historiebeskrivning.

Det blev alltså två böcker som nu finns på förbundet och dess avdelningar.

När Sven Olof gick i pension i början på 1995 så slutade han inte att skriva. Året 1999 skrev Sven Olof ytterligare en bok. En bok som fick namnet ”Att minnas”.

En bok på 183 sidor där samtliga fackliga ombudsmän, från åren 1913 till 1999, presenteras både med bild och en kort beskrivning av vem ombudsmannen är.

Sven Olof berättar också i korta ordalag om hur Svenska Elektriska Arbetareförbundet, som bildades 1906 och sen 1947 heter Svenska Elektrikerförbundet, en gång i tiden startade och om de kommande årens kongresser.

Ett stort tack till Sven Olof för sitt långa och framgångsrika fackliga arbete. Han kommer alltid att finnas och minnas i många fackliga hjärtan. Och tack familjen för att vi fick låna Sven Olof under dessa år.