MINNESORD
Kurt Jerlin, 1929-2020

Måndagen den 21 december nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår kamrat, kollega och vän Kurre Jerlin lämnat oss.

Han sörjs närmast av familjen, barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt av många vänner och kamrater inom fack och arbetarrörelse.

Kurre föddes 23 maj 1929 i Maria på Stockholms söder. Kurre hann under barndomsåren se många delar av staden då hans far på grund av jobbet flyttade nästan varje år.

Det var också hans far, som levt med 1930-talets massarbetslöshet och visste vad ett yrke betydde, som uppmanade honom att utbilda sig. 1944 började därför Kurre på Stockholms stads yrkesskola och blev elektriker.

Första jobbet som elektriker var vid Bromma Elservice 1947. Innan dess jobbade Kurre under 1946 vid Televerket.

1948 slutade Kurre ett tag som elektriker och gick till sjöss för att se sig om i världen. Det blev två år.

Väl hemkommen återvände Kurre till eljobbet hos Rudhammars el. Därifrån fortsatte han sedan till Elbelysning hos ”Pära Löfgren”, där jobbade han sedan vid ”Päras” olika filialer fram till 1969.

Då 1969 började Kurre på Vanadis elektriska som var en av de stora firmorna i Stockholm.

Givetvis blev Kurre lagbas vid de olika arbetslag han jobbade med. Det första lagbasjobbet var vid ”Pära Löfgren” 1959 på ett jobb ute i Enskede.

Det största jobbet som Kurre hade som lagbas var på Vanadis 1970-1975, då det under fem år installerades lägenheter i 40 höghus ute i Hallunda.

Kurre fick sitt första fackliga uppdrag 1958 då han kom med i klubbstyrelsen vid ”Pära Löfgren”. Det fortsatte med klubbstyrelsen också på Vanadis elektriska, en av avdelningens största klubbar.

1972 valdes Kurre in i El-ettans styrelse och var med där till 1981 då Kurre blev projektanställd för att ta hand om fackligt-sociala frågor. 1983 beslutade avdelningen att Kurre skulle bli heltidsanställd socialombudsman på El-ettan.

Kurre fick också under sin tid på El-ettan representera avdelningen på tre av Elektrikerförbundets kongresser, samt var under några år också kassör i El-ettan.

1993 kände sig Kurre manad att sluta som ombudsman på El-ettan, då kroppen inte orkade riktigt längre.

Men Kurre fortsatte även som pensionär att vara aktiv inom El-ettan, då han åtog sig uppdraget som ordförande i klubb 67, El -ettans pensionärsklubb, efter Åke Törnros.

Det blev tio år som ordförande och därefter som aktiv klubbmedlem ända till 2020.

Kurre var också politiskt aktiv med hjärtat till vänster, det blev Vänsterpartiet, vilket Kurre hade med sig från sin uppväxt. Det blev många första majdemonstrationer för Kurre med åren.

Kurre var också med inom idrotten, fotboll med mera. Trots att Kurre var född på Söder blev det Djurgården som var favoritlaget.

Kurre blev 91 år och lämnar oss med stor sorg och saknad. Vi skall minnas Kurre med värme som en underbar kamrat och vän.

Vi överräcker en ”Röd Ros” och bevarar Kurre i ett ljust minne.

Text och bild: Jan Aspefjord, Klubb 67

Minnessida

Det är möjligt att skriva en personlig hälsning på Kurt Jerlins minnessida på Fonus hemsida.