Det var i juni i fjol som förbundsstyrelsen beslutade att från och med 2021 ska den fackliga förtroendemannatiden som verksamhetskretsarna beräknar sin budget på dras ned till ett maxtak på fyra timmar per medlem.

El-ettan har legat på ett genomsnitt av sex timmar facklig förtroendemannatid per medlem de senaste åren.

En budget som förra året låg på 4,3 miljoner kronor har detta år bantats ned till 2,8 miljoner kronor. 

Elin Fagerlind är en av ledamöterna i förbundsstyrelsen och säger att hon har varit lite kluven till nedskärningarna. 

Jag var själv med och tog det här beslutet. Så jag sitter på två stolar i det här. Jag har brottats med mig själv så här i efterhand.

Elin Fagerlind, verksamhetsledare för El-ettan och ledamot i förbundsstyrelsen

– Å ena sidan har jag varit med på att förbundet behöver sänka sina kostnader om inte inkomsterna ökar. Men när jag väl satt där med budgeten och skulle försöka få till det så började jag undra om det verkligen är rätt ställe man börjar dra ned på. Men vad ska jag säga: Jag var själv med och tog det här beslutet. Så jag sitter på två stolar i det här. Jag har brottats med mig själv så här i efterhand. 

Den nya budgeten slår mot i stort sett hela verksamheten.

Elqvinnorna får mindre, i stort sett all tvärfacklig och facklig-politisk verksamhet dras in, försäkringsinformationen försvinner och verksamheten för de regionala skyddsombuden bantas. 

– Vi får försöka lägga krutet på klubbarna istället, hjälpa till att bilda nya klubbar och stötta de klubbar vi har. Lägga sådant som försäkringsinformation på företagen istället för på verksamhetskretsen, säger Elin Fagerlind. 

Det enda som inte berörts i sådan stor omfattning i El-ettans budget är studierna och ackordsverksamheten. 

– Men dessa poster ligger lite utanför. Och LO tar över skolinformationen. Så den berörs inte heller så mycket, förklarar Elin Fagerlind. 

Vet du hur det ser ut i andra verksamhetskretsar?

– Vad jag har hört har de inte behövt dra ned så mycket på verksamheten som vi har gjort. Vi har haft så otroligt mycket verksamhet, och haft många förtroendevalda som varit inne och gjort verksamhet. Så det slår hårdare mot oss.